Rekonstrukce historických budov provází typické problémy. O jaké problémy jde?

Každá rekonstrukce si žádá důkladnou dokumentaci problémů a vad daného stavebního objektu. Pro historické budovy a kulturní památky to platí dvojnásob, má-li být zachováno dědictví našich předků v té nejvěrnější podobě. Rekonstrukce historických budov prodlužuje životnost stavby prostřednictvím konzervace hodnotných prvků, ale odstraňuje také necitlivé stavební zásahy z méně vzdálené minulosti. Pochopitelně se snaží zajistit co nejlepší technický stav objektu, ještě předtím je však třeba zjistit, v jakém stavu se aktuálně nachází.

Nestabilita na prvním místě

Typické problémy historických domů výstižně shrnuje Rukověť stavební diagnostiky z Příručky sanace. Na prvním místě je nestabilita. Může jít o nestabilitu základových konstrukcí nebo podloží, celkovou nestabilitu objektu nebo nestabilitu kritických konstrukčních prvků, které mohou při selhání způsobit zřícení.

Jako vady se označují i nevhodné stavební zásahy, konstrukční úpravy, přestavby a změny v minulosti, stejně jako nevhodné užívání budovy, přetěžování konstrukcí. Od toho je jen kousek k záměrnému poškození či vandalismu, ale i zchátralosti budovy stářím či nízkou kvalitou stavebních materiálů. Mezi vady historických budov se řadí i řemeslná nekvalita stavby, chybné detaily nebo nekvalitní výstavba. V praxi rekonstrukci hned v úvodu definuje i nekvalitní, zanedbaná nebo zcela chybějící údržba.

Od střechy po odpad a exhalace

Zmiňovaná příručka s výčtem nejčastějších problémů historických budov sice začíná nestabilitou základů, ale nezapomíná ani na střechu, konkrétně netěsnost nebo poruchy střešní krytiny. Jmenuje také vodu, která v budově vzlíná a kondenzuje, nebo do budovy proniká. Příčinou může být například nedostatečný nebo nevhodný odvod srážkové či odpadní vody. Degradace biologickými vlivy zahrnuje nejenom škody způsobené vodou, vzdušnou vlhkostí, deštěm nebo mrazem, ale také hnilobu dřeva nebo zasolení. Rekonstrukce musí řešit i nedostatečnou tepelnou, akustickou a zdravotní funkčnost, zastaralé technické vybavení (vytápění, odvod spalin), vady, které ohrožují bezpečnost užívání, například poškozená zábradlí, schody, parapety, stejně jako nepřítomnost přístupných prostor pro údržbu, inspekci a opravy. Při rekonstrukci je třeba počítat i s poškozujícími vlivy okolí, přírodními a průmyslovými hrozbami, jako jsou exhalace, vibrace, záplavy aj.

Čtěte také:  Nevyhnete se sušení prádla v bytě?

Je toho víc než dost!

Problémů, se kterými se projekt rekonstrukce historické budovy musí vypořádat, je mnoho. Oproti běžné rekonstrukci zahrnuje v případě kulturní památky i další formální postupy navíc. Musí zohledňovat zákon o státní památkové péči. To vše se pochopitelně promítá do náročnosti rekonstrukce, která bohužel nemusí být pro všechny majitele finančně únosná. Nabízí se pak řešení v podobě prodeje nemovitosti investorovi, který rekonstrukci dokáže díky silnému zázemí zajistit. Takovým investorem je společnost PSN, která má s rekonstrukcí historických domů letité zkušenosti.

Příkladem za všechny je neorenesanční Palác Dlážděná, zasazený historické čtvrti Nové Město pražské, zapsané na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. Renomovaným architektům se v režii PSN povedlo bravurně vypořádat s negativními stavebními úpravami v minulém režimu, ale třeba i archeologickým průzkumem, který vedl až do poloviny 14. století. Skvostný palác v srdci Prahy se tak po rekonstrukci znovu probudil v celé své kráse, aby nabídl komfort moderního bydlení v kombinaci s unikátními historickými prvky. Takto se může probudit k životu i váš historický dům, pokud patříte k vlastníkům, kteří chtějí svému domu zajistit budoucnost.

Akviziční tým PSN nabízí majitelům pomocnou ruku, férovou nabídku, veškerý formální a právní servis a také jistotu, že o nemovitost bude dobře postaráno.

Více na webu PSN kupuje.

Zdroj: psnkupuje

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner