Předseda výboru společenství

kdo volí předsedu výboru • povinnosti a odpovědnost předsedy výboru

Kdo volí předsedu výboru

Předseda výboru společenství je jedním ze členů výboru, kolektivního statutárního orgánu.

Nelze zaměňovat s pojmem předseda společenství, což je jednočlenný statutární orgán.

Předsedu výboru volí buď shromáždění či sami členové výboru ze svého středu, záleží na tom, jak jeho volbu upraví stanovy.

Stanovy mohou zakotvit, že v době nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda, který je volen stejným způsobem jako předseda výboru.

Povinnosti předsedy

Předseda výboru zpravidla jedná za výbor navenek a podepisuje písemná právní jednání, které činí výbor.

Předseda svolává zasedání výboru tak, aby se konalo pravidelně. Periodicitu zasedání výboru upravují stanovy.

Ve stanovách lze zakotvit, že v případě rovnosti hlasu při hlasování výboru má rozhodující váhu hlas předsedy výboru.

Aktualizováno: 15. 2. 2017

Kontakty

Změnastanov.cz

Log in with your credentials

Forgot your details?