Pozvánka na shromáždění

jak má vypadat pozvánka na shromáždění • termín svolání schůze

Jakou formu musí mít pozvánka na členskou schůzi?

Shromáždění je svoláváno písemnou pozvánkou, která se doručí prostřednictvím dopisu, emailu, vyvěšením na nástěnce společenství, případně jiným způsobem upraveným ve stanovách.

Pozvánka musí být doručena případně zveřejněna v dostatečném předstihu před konáním shromáždění. Konkrétní lhůty určí stanovy společenství.

Co musí pozvánka na schůzi obsahovat?

Pozvánka musí obsahovat alespoň datum, hodinu, místo konání a program zasedání.

Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se programu zasedání, umožní svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit. Takovým místem mohou být buď www stránky, případně může být na pozvánce uvedeno, že bližší informace jsou k vyžádání u výboru. V extrémním případě, pokud by tato podmínka nebyla splněna, by mohla být schůze prohlášena za neplatnou.

Aktualizováno: 3. 12. 2016

Kontakty

Změnastanov.cz

Log in with your credentials

Forgot your details?