Pořídit, či nepořídit tepelné čerpadlo?

Obchodníci s pochybnými nabídkami objevili novou oblast působení a kontaktují bytová družstva či společenství vlastníků jednotek. Nabízejí tepelná čerpadla, díky nimž by měli ušetřit. Realita je ale jiná a výpočty takových nabídek jsou nekompletní a zkreslené.

Obchodník předloží nabídku, podle které obyvatelé za teplo ušetří i více než polovinu. „Tato částka však bude pravděpodobně ukazovat pouze cenu za elektřinu pro kompresor tepelného čerpadla. Do nákladů je však nutné započítat i platbu za navýšení jističe, roční platby za jistič v řádech desetitisíců korun, náklady na odpojení stávající stanice a také na odstranění potrubí v domě i před ním podle podmínek dodavatele tepla,“ upozorňuje na největší nástrahy Jakub Tobola, obchodní ředitel Veolia.

Nesmíme zapomenout ani na pořizovací náklady, které jsou se samotnou koupí tepelného čerpadla spjaté. Jedná se přitom o prostředky, které mohly být využity mnohem efektivněji – například do oprav a nových technologií v domě.

Penize

Na první pohled může pořízení tepelného čerpadla působit jednoduše, ale skrývá se za ním spousta zařizování a byrokratických povinností. „Nejprve si musíte nechat zpracovat a také uhradit projektovou dokumentaci, vyřídit stavební povolení, vypracovat hlukovou studii, zajistit si průkaz energetické náročnosti budovy a další dokumenty,“ vyjmenovává Jakub Tobola. Málokterý majitel je schopen složit částku za čerpadlo v hotovosti, a proto ho v případě úspěšného zajištění všech potřebných razítek čeká ještě podání žádosti o úvěr a s ním i několik procent úroků pro banku.

Servis řeší majitel

Vykricnik

Konečně se podaří čerpadlo na dům umístit (a dohadování mezi sousedy může být opravdu dlouhé, protože čerpadlo způsobuje hluk a vibrace) a zprovoznit, a nyní je třeba začít počítat s dalšími náklady na údržbu, servis, obsluhu zařízení a pojištění. V rámci dálkového vytápění tohle vše odpadá a je na teplárně vše řádně zajistit. U tepelného čerpadla je na bedrech majitele i veškerá odpovědnost v případě provozních poruch, které mohou jakýmkoli způsobem ohrozit majetek či zdraví obyvatel.

Čtěte také:  Interiérové trendy pro podzim 2019: Hřejivé, stylové, v příjemných barvách

Zima čerpadlu nesvědčí

Teplomer

Samostatnou kapitolou je pak účinnost tepelných čerpadel. Prezentovaný vysoký parametr účinnosti je často jen číslo z katalogových listů, skutečná průměrná provozní dosahovaná účinnost bývá znatelně nižší. Zvlášť při nižších teplotách je prokázána nízká účinnost tepelného čerpadla. Čím je tedy venku chladněji, tím méně tepelné čerpadlo topí a je potřeba více dotápět elektřinou.

Napsat komentář