Pojištění domácnosti

Které škody pojištěné kryje? • Co vše může být pojištěno?

Pojištění domácnosti se vztahuje na vnitřní vybavení domácnosti, nikoliv na nemovitost jako takovou. K tomu slouží pojištění nemovitosti. Pojištění domácnosti kryje škody vzniklé živelnými pohromami (např. požár, krupobití, vichřice, povodeň, záplava), krádeží vloupáním, loupežné přepadení a některé varianty pojištění hradí i škodu vzniklou vystoupnutím vody z odpadního potrubí, přepětím sítě, vandalismem a poruchou chladicího zařízení.

Na co vztahuje pojištění domácnosti?

Jak už bylo řečeno pojištění domácnosti se vztahuje na vnitřní vybavení bytu, což je nábytek, elektronika, sportovní vybavení, oblečení nebo šperky. Ale také lze pojistit věci uložené mimo místo pojištění, což jsou sklepy, samostatné garáže, věci na studentských kolejích a podnájmech, ubytovnách, ale i věci v automobilu.

Pojištění domácnosti je nepovinné.

Aktualizováno: 31. 10. 2016

Log in with your credentials

Forgot your details?