Podpojištění

vznik a následky podpojištění • aktualizace pojistné smlouvy

Vznik a následky podpojištění

Jedná se o nižší určení pojistné částky pojištěného předmětu, než je jeho vlastní hodnota. V případě plnění škodné události dostanou klienti odškodnění snížené ve stejném poměru, jako je výše sjednané pojistné částky ke skutečné hodnotě.

K podpojištění dochází nejčastěji při nepozornosti pojistníka, kdy místo nové ceny uvede do pojistné částky tržní cenu. Nová cena je částka, za kterou bychom předmět v danou chvíli koupili jako nový. Tržní cena je naopak částka, za kterou se předmět pohybuje na trhu.

Aktualizace pojistné smlouvy

Důležitá je také pravidelná aktualizace smlouvy, neboť dochází k růstu cen v čase. Optimální aktualizace je jednou za tři roky. Podpojištění může vzniknout i při nenavýšení pojistné částky o hodnotu investic – typické je například po rekonstrukci bytu, kdy pořizujeme nové vybavení.

Aktualizováno: 15. 2. 2017

Log in with your credentials

Forgot your details?