Podnájem bytu: Jak uzavřít podnájemní smlouvu a co dalšího je důležité?

V běžném životě se slova nájem a podnájem často zaměňují, stejně tak se někdy nesprávně používají pojmy nájemce, podnájemce a pronajímatel. Mezi nájmem a podnájmem jsou ale podstatné rozdíly. Například zatímco pronajímatel může dát nájemci výpověď z nájmu bytu jen z důvodů daných zákonem, ukončit podnájem je výrazně jednodušší. Jak je to tedy s nájmem a podnájmem? A na co si dát při sjednávání podnájmu pozor?

Podnájemní smlouva

Podnájem vzniká na základě podnájemní smlouvy uzavřené mezi nájemcem a podnájemcem. Pronajímatel není smluvní stranou podnájmu. Pokud tedy podnájemce poruší své povinnosti, je odpovědný nájemci. A nájemce je ten, kdo za podnájemce odpovídá pronajímateli. Poškodí-li podnájemce zařízení bytu, bude pronajímatel požadovat nápravu po nájemci.

Souhlas pronajímatele

Ke vzniku podnájmu je zapotřebí souhlasu pronajímatele. Bez jeho souhlasu se nájemce obejde, pokud bude bydlet v bytě s podnájemcem. „Občas se zapomíná na to, že souhlas s podnájmem je nutný i v případě, kdy družstevník přenechává byt k bydlení další osobě. Družstevní byt totiž po právu vlastní družstvo. To je tak pronajímatelem a družstevník nájemcem. Navíc některá družstva podmiňují podnájem nejen souhlasem, ale i uhrazením poplatku,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Pokud nájemce nezískal souhlas pronajímatele, je podnájemní smlouva neplatná. Podnájemce musí opustit byt a pronajímatel zároveň může nájemce z bytu vypovědět pro porušení jeho povinností. Pokud chybí souhlas s podnájmem družstevního bytu, může v krajním případě dojít k vyloučení družstevníka z družstva.

I když nájemce má potřebný souhlas pronajímatele, je vhodné si podnájem dobře rozmyslet. Nese totiž rizika jak pro nájemce, tak podnájemce. Jestliže podnájemce třeba nebude platit za služby spojené s užíváním bytu nebo způsobí v bytě škodu, půjde to na vrub nájemce. Ten musí pronajímateli uhradit za podnájemce vzniklou škodu a sám ji pak vymáhat po podnájemci.

Čtěte také:  Pes v bytě – co odhalil velký průzkum a jak je to u vás doma?

Doba trvání podnájmu

Nejpodstatnější nevýhodou pro podnájemce je skutečnost, že nikdy nemá jistotu ohledně doby trvání podnájmu. Ten končí automaticky s koncem nájmu. „Jestliže dá nájemce výpověď z nájmu, musí se po uplynutí výpovědní doby odstěhovat z bytu i podnájemce. Stejně tak musí podnájemce opustit byt v případě výpovědi nájmu ze strany pronajímatele, ledaže by se proti ní nájemce bránil soudně. Podnájem rovněž skončí uplynutím doby sjednaného trvání nájmu,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.

Ukončení nájmu

Nájemce se také může s pronajímatelem kdykoliv dohodnout na ukončení nájmu, a to třeba i ze dne na den. Což může podnájemce velice nepříjemně překvapit. Toho ostatně využívají někteří pronajímatelé, kteří účelově sjednávají nájem se svými příbuznými či známými. Ti pak uzavřou podnájem s vybraným podnájemcem. Pokud se později chce pronajímatel zbavit podnájemce, stačí, když se dohodne s nájemcem na skončení nájmu. Tím se vyhne složitému a zdlouhavému postupu, jenž je nutný ke skončení nájmu bytu výpovědí danou nájemci. Takový postup je obcházením zákona, a proto se vztah mezi pronajímatelem a podnájemcem posoudí jako nájem bytu. To znamená, že podnájemce má stejná práva jako nájemce. Ovšem v praxi může být problém prokázat, že ve skutečnosti se jedná o nájem bytu.

Hledáte-li spolubydlení a je-li vám ze strany budoucího spolubydlícího nabídnut podnájem, zeptejte se, jestli místo něj není možné uzavřít společný nájem, tedy nájemní smlouvu, kde budete jedním z více nájemců. Tím získáte stejná práva jako nájemce. Navíc můžete platit pronajímateli méně, než byste třeba museli platit nájemci.

Zákazy za strany pronajímatele

Občas se lze setkat s názorem, že podnájemci lze v podnájemní smlouvě zakázat v bytě chovat zvířata, podnikat, kouřit, zřídit si trvalý pobyt. Nebo že mu naopak lze uložit povinnost zaplatit vysokou smluvní pokutu za nejrůznější i drobné prohřešky. „V těchto případech se jedná o ustanovení zkracující práva nájemce a ta jsou v rámci nájemní smlouvy zakázána. Proto se domníváme, že obdobně jsou zakázána rovněž u smlouvy podnájemní,“ uvádí Eduarda Hekšová. A dodává: „Podnájemce tedy nemusí tyto zákazy dodržovat. Ovšem zejména realitní kanceláře razí opačný názor a do podnájemních smluv tyto a různé další zákazy či příkazy dávají.“

Čtěte také:  Úpravy v pronajatém bytě

Zdroj: dTest

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner