Odměny členů volených orgánů v bytovém družstvu

kdo určuje výši odměny volených orgánů v bytovém družstvu • na základě čeho vzniká nárok na odměnu

U bytových družstev je situace o stupeň formálnější, než u SVJ, neboť je vyplácení odměn členům volených orgánů dále vázáno na institut smluv o výkonu funkce ve smyslu ustanovení § 59 zákona o obchodních korporacích. Podle ustanovení § 656 písm. c) a e) zákona o obchodních korporacích náleží určování výše odměny představenstva, kontrolní komise a členů jiných volených orgánů (pokud má podle stanov členská schůze oprávnění takové členy volit a odvolávat) a schvalování smluv o výkonu funkce do výlučné působnosti členské schůze. Nárok na odměnu se proto v daném případě dokládá zápisem z členské schůze a smlouvou o výkonu funkce.

Aktualizováno: 12. 3. 2017

Log in with your credentials

Forgot your details?