Nebytový prostor

co je nebytový prostor

Základem je jiný účel než bydlení

Jedná se o místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu.

Aktualizováno: 19. 1. 2017

Log in with your credentials

Forgot your details?