Nájemní bydlení: Co dělat, když máte příliš vysoké zálohy na energie?

Nájemní bydlení má svá specifika. Časté dotazy ze stran obyvatel městských nájemních bytů, družstevních bytů i pronájmů nyní směřují k ke zvyšování záloh na energie.

Jak se platba energií v nájemních nemovitostech řeší?

Výše zálohových plateb je uvedena v nájemní smlouvě, přičemž případné přeplatky a nedoplatky se vyrovnávají při ročním a závěrečném vyúčtování dodávek energií.

„V praxi se platba energií v nájemních nemovitostech řeší dvěma způsoby – buď jsou napsané na jméno pronajímatele, který za platby u dodavatelů odpovídá, nebo jsou přepsány na nájemníka,” vysvětluje Tomáš Smolík z D.A.S. pojišťovny právní ochrany. Pokud jste si ale dojednali, že za služby poskytované spolu s nájmem platíte paušální částkou, kterou pronajímatel nevyúčtovává, pronajímatel vám platby jednostranně zvýšit nemůže. Na změně takové platby byste se museli s pronajímatelem domluvit a uzavřít dodatek ke smlouvě.

Co dělat, když jsou zálohy příliš vysoké?

V některých situacích se může stát, že nově vyměřené zálohy jsou skutečně příliš vysoké a jejich financování není pro domácnost i přes zastropování cen udržitelné. Někteří pronajímatelé i nájemníci si nechávají zálohy snižovat, v závěru roku ale může přijít vysoké vyúčtování, se kterým nemusí jedna či druhá strana počítat. Prvním krokem, který tak může nájemník podniknout, je kontaktování svého dodavatele energie a hledání lepších podmínek, případně si domluvit splátkový kalendář či oslovit další dodavatele. „To lze ale jen v případě, že jsou energie přepsány na jméno nájemce. Když ne, musí tyto kroky podniknout pronajímatel, což se v praxi ne vždy děje,” doplňuje Tomáš Smolík. Je možné se obrátit také na organizace, které v této situaci dokáží poradit, jako je například Asociace občanských poraden, která funguje ve všech regionech.

Příspěvek na bydlení se vztahuje také na nájemníky

Jedním z kroků je možnost zažádat si o příspěvek na bydlení v rámci tzv. boje s energetickou chudobou. Nárok na příspěvek se hodnotí dle dokladů o výši nákladů na služby a energie společně s nájemní smlouvou. Požádat o příspěvek lze na Úřadu práce ČR, kde posoudí čisté příjmy členů domácnosti a náklady na bydlení za uplynulé čtvrtletí.

Čtěte také:  Jak se nenechat napálit u zámečnické pohotovosti

Nově mohou o příspěvek na bydlení žádat také lidé v pronájmu

Čerpat ji mohou také členové družstva či SVJ. „Máme zpětnou vazbu, že velká část lidí o této možnosti podpory neví. Druhá část lidí se nechce tuto podporu využít, protože se stydí přiznat, že jsou ve finančních problémech, v této situaci ale stud není na místě” říká Martin Hanák ze Svazu českých a moravských bytových družstev.

Napsat komentář