Na co se často ptáte v souvislosti s hydraulickým vyvážením otopné soustavy?

I když tomu ještě denní teploty příliš nenapovídají, podzim se nezadržitelně blíží. Stejně neúprosné budou i výdaje za vytápění. Kolik budeme za teplo doma platit poměrně může výrazně ovlivnit stav otopné soustavy v domě, konkrétně její hydraulické vyvážení. Tomuto tématu se věnoval i jeden z nedávných webinářů Akademie pro bytové domy. Vybrali jsme pro vás několik otázek z praxe, na které se účastníci webináře v jeho průběhu často ptali. Odpovídá Josef Jáchim, technický ředitel společnosti IMI Hydronic Engineering Česká republika a Slovensko.

Ovlivní vyvážení otopné soustavy odstranění radiátoru v jedné místnosti, konkrétně v kuchyni? 

Obecně jakákoli změna v soustavě vytápění (výměna a demontáž těles, ventilů apod.) má vliv na celkovou funkčnost. Vždy je potřeba vše posoudit a provést nový hydronický výpočet nastavení ventilů. (Redakční poznámka: Běžně hovoříme o hydraulickém vyvážení otopné soustavy, technicky správný termín je hydronické vyvážení).

V tomto konkrétním případě je nutné posoudit, zda těleso v obývacím pokoji je schopné pokrýt tepelnou ztrátu i v kuchyni. Dále je zde zvýšené riziko rosení okna v kuchyni vlivem vlhkosti díky absenci otopného tělesa pod oknem.

Má smysl provést vyvážení otopné soustavy (pokud ano, jaký je odhadovaný přinos), pokud je dům z roku 2006 a již byl stavěn se zateplením a žádné další změny nebyly provedeny. Lze vycházet z předpokladu, že základní vyvážení bylo nastaveno správně od počátku a přínos po tomto novém hydraulickém vyvážení by byl dost malý?

Vyvážení se musí provádět i u nových objektů. Pokud to v daném objektu nebylo provedeno a doloženo protokolem určitě to smysl má stejně jako u nově zateplovaného domu. Odhadované úspory jsou v rozmezí 7-15 %.

Pokud je dům z roku 2006 jsou termostatické ventily a hlavice na hranici životnosti. Doporučujeme jejich výměnu za nové, které mají vyšší přesnost a přinesou další úsporu cca. 7 %.

Čtěte také:  Zastropování cen energií. Koho se bude týkat a na jak dlouho bude zastropování cen platit?

V roce 2022 byl dům kompletně zateplen. Místo plynové kotelny bylo instalováno tepelné čerpadlo. Rozhodnutí o změně vytápění předcházel projekt a potřebné propočty. Bylo by možné při vytápění dosáhnout ještě větších úspor, pokud by v souvislosti se změnou zdroje vytápění bylo provedeno nové hydraulické vyvážení otopné soustavy? 

V případě zateplení domu, výměny oken či změny zdroje tepla za nízkoteplotní je vždy nutné provést optimalizaci systému vytápění a hydronický výpočet včetně nových tepelných ztrát.

Jen tak se podaří dosáhnout maximálně možných úspor, které se mohou pohybovat v rozsahu 15-30 %. Navíc hydronickým vyvážením soustavy zajistíte bezproblémový provoz soustavy a možnost snížení ekvitermní křivky na nutné minimum.

Pokud bychom si chtěli nechat udělat projekt hydraulického vyvážení co všechno je proto potřeba připravit? A co takový projekt má vlastně obsahovat?

Kvalitní projekt výměny termostatických ventilů a hydronického vyvážení soustavy by měl obsahovat:

 1. Výpočet tepelných ztrát pro jednotlivé místnosti
 2. Stanovení teplotního spádu pro referenční otopné těleso
 3. Výpočet teplotních spádů a průtoků pro jednotlivá otopná tělesa
 4. Návrh optimalizace a hydronického vyvážení soustavy
 5. Hydronický výpočet soustavy včetně přednastavení ventilů
 6. Výpočet nové ekvitermní křivky
 7. Popř. návrh nové směšovací stanice na patě domu

Pro zpracování projektu hydronického vyvážení otopné soustavy jsou nutné tyto podklady:

 1. Projekt stávajícího vytápění
 2. Projekt zateplení (pokud bylo provedeno)
 3. Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB
 4. Faktury za vytápění za dva roky zpětně
 5. Pasport těles (soupis typu a velikosti těles v jednotlivých místnostech)
 6. Soupis typu, dimenze ventilů u otopných těles

Napsat komentář