Musíte po sobě vymalovat? Co potřebujete vědět, když opouštíte nájemní byt

Předat byt zpět pronajímateli většinou neznamená jen jednoduše vrátit klíče. V jakém stavu, kdy a jak byste měli po skončení nájmu byt odevzdat? K čemu všemu vám může posloužit předávací protokol a co se smlouvou o dodávkách elektřiny nebo plynu, jestliže je vedena na vás?

Kdy odevzdat byt

Kdy byste měli byt odevzdat zpět pronajímateli? Dostanete-li výpověď, pak v poslední den výpovědní doby. V případě podstatného porušování vašich povinností můžete dostat i výpověď bez výpovědní doby, pak musíte byt odevzdat do měsíce od skončení nájmu. Pokud ale jako nájemce napadnete výpověď u soudu, byt předat nemusíte. V takovém případě se totiž čeká na rozhodnutí soudu. Byt se považuje za odevzdaný, pokud pronajímatel dostane od nájemce klíče a nic mu nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Klíče nemusíte předat přímo pronajímateli, stačí je například vhodit do poštovní schránky.

Ochrana nájemce

K ochraně před nájemci, kteří „prásknou do bot“ a nechají za sebou často i dluhy, slouží ustanovení občanského zákoníku, podle kterého nájem skončí, jestliže se nájemce chová tak, že nájem lze považovat bez jakýchkoliv pochybností za skončený. „Ovšem jak soudy, tak soudní exekutoři doporučují domáhat se i v takové situaci skončení nájmu soudní cestou a poté podat žalobu na vyklizení jako v ostatních případech, kdy se nájemce brání skončení výpovědi a odevzdání bytu,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Předání bytu řešte už v nájemní smlouvě

Předání bytu je vhodné řešit dopředu v nájemní smlouvě. Ta může totiž ošetřovat i to, jak naložit s úpravami v bytě provedenými nájemcem. V praxi se často objevuje spor o to, jestli musí nájemce odevzdat čerstvě vymalovaný byt. Máte-li to napsáno ve smlouvě, nejde o nepřiměřené ustanovení, protože nájemce má malovat byt v rámci běžné údržby i během trvání nájmu. Také ale záleží na délce nájemního vztahu. Čím delší doba, tím spíše platí povinnost byt vymalovat. Když jakožto nájemce změníte barvu výmalby, musíte před odchodem vymalovat stěny bytu původní barvou. Pokud byste ale měli ve smlouvě uvedeno, že za nevymalování bytu musíte zaplatit částku výrazně překračující náklady na takové vymalování, jednalo by se o neplatné ustanovení. Šlo by totiž o nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu a taková je zakázána.

Čtěte také:  Zařiďte si na podzim stylový domov tak trochu jinak

Protokol a převzetí bytu

Praktické je vyhotovit protokol o převzetí bytu i o jeho předání zpět pronajímateli. Součástí protokolů by měla být i fotodokumentace nebo videonahrávka zachycující stav bytu. Pomůže vám to snáze porovnat stav bytu na začátku a na konci nájmu. Nájemce by totiž – pokud není dohodnuto jinak – měl odevzdat byt ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení. „Pronajímatel má díky protokolům důkaz pro požadování případné náhrady škody, naopak nájemce se eventuálně může bránit, že je zdokumentováno, že závady v bytě existovaly již při jeho předání. Pronajímatel může například požadovat opravu nábytku či podlahy zničené zvířetem nájemce,“ vysvětluje Eduarda Hekšová. Protokol může také sloužit jako důkaz o tom, kdy byl nájem ukončen, a o stavech energií ke dni předání bytu. Tyto údaje jsou důležité pro závěrečné vyúčtování, které může pronajímatel provést někdy i měsíce po odevzdání bytu v závislosti na termínech vyúčtování od dodavatelů energií a vody.

Ukončení nájmu a energie

Pokud ukončujete nájem, budete muset řešit i smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, jestliže je vedena na vás. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět, ovšem smlouvu na dobu určitou si obvykle budete muset „vzít“ s sebou do nového odběrného místa. Alespoň pokud se nedomluvíte s pronajímatelem, že v ní bude pokračovat nový uživatel bytu. Stěhování jako důvod výpovědi smlouvy na dobu určitou uznávají jen někteří dodavatelé, jiní požadují za předčasné ukončení smlouvy pokutu. „To se však změní od 1. ledna 2022, kdy nabude účinnosti novela energetického zákona, která vám nově v tomto případě umožní smlouvu vypovědět bez jakékoliv sankce,“ uzavírá Eduarda Hekšová.

Zdroj: dTest

Napsat komentář