Jsou tepelná čerpadla jako alternativní zdroje energie výhodná i pro bytové domy? – 3. díl

Přemýšlíte nad rekonstrukcí bytového domu? Určitě přemýšlíte nad tím, jak budete celý dům vytápět. Jaký je rozdíl mezi tepelnými čerpadly a klasickými zdroji energie?

Tepelná čerpadla v bytových domech jsou jedním z možných nasazení alternativních zdrojů energie, otázka je, zda také snižují provozní náklady. Oproti úspěšným instalacím v rodinných domech hovoří proti realizaci tepelných čerpadel v bytových domech zejména nízká efektivita provozu, nízká využitelnost instalovaného výkonu a vysoké paušální platby za elektrický příkon.

Chtěli bychom vás seznámit se studií prováděnou v letech 2017 a 2018, zaměřenou na ekonomické parametry vytápění tepelnými čerpadly v bytových domech při rekonstrukci.

Rekonstrukce bytového domu v Brně

Bytový cihlový dům v Brně prošel v minulých letech rekonstrukcí obálky budovy, která snížila výpočtovou tepelnou ztrátu na 120 kW při venkovní teplotě −12 °C. Teplo pro vytápění je dodáváno dálkově prostřednictvím domovní výměníkové stanice, kterou na základě nájemní smlouvy provozuje dodavatel tepla. Zateplení umožnilo upravit ekvitermní křivku na výpočtový rozdíl teplot 54/46 °C (při −12 °C). Teplá voda se připravuje pro celkem 130 lidí. Čerpadlo cirkulačního okruhu je časově řízeno mezi 5. a 23. hodinou.

Pro vytápění a přípravu teplé vody byla nově navržena kaskáda čtyř tepelných čerpadel vzduch-voda ve venkovním provedení bez regulace výkonu. Jmenovitý výkon jednoho tepelného čerpadla je 27,1 kW (při A7/W35), celkový jmenovitý výkon kaskády je 108,4 kW. Tepelná čerpadla, přestože jsou navržena s celkovým výkonem okolo 90 kW, pokrývají celkem 99 % potřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Záložní zdroj – elektrokotle – dodávají pouze 1 %, nicméně jeho instalovaný elektrický příkon 40 kW je na stejné úrovni jako instalovaný maximální elektrický příkon tepelných čerpadel.

K investičnímu nákladu na instalaci tepelných čerpadel 3 250 tis. Kč je nutné započítat jednorázový náklad na navýšení jističe 80 tis. Kč a také splacení zbývajících nákladů 450 tis. Kč na rekonstrukci výměníkové stanice dodavateli tepla. Náklady na odpojení naproti tomu nebyly ve studii uvažovány. Celková investice pro další výpočty je uvažována 3,78 mil. Kč.

Čtěte také:  3 typy venkovního osvětlení

Provozní náklady bytového domu s tepelným čerpadlem

Druh nákladůStávající systém dálkového vytápění [tis. Kč/rok]TČ – varianta 1 [tis. Kč/rok]TČ – varianta 2 [tis. Kč/rok]
Náklad na energie pro společné prostory391515
Náklad na energie hlavní zdroj tepla666246246
Náklad na energie záložní zdroj tepla77
Stálé platby157157
Servisní náklady, údržba zařízení2020
Reinvestice1300
Splátka úvěru (s úrokem 4 %, 15 let)0292
Celkem705574736

Ceny v tabulce jsou uvedeny s DPH

Celková roční spotřeba elektrické energie pro vytápění a přípravu teplé vody tepelným čerpadlem včetně bivalentního zdroje se podle simulačního výpočtu pohybuje kolem 104 MWh/rok. Ve variantě 1 – pořízení TČ bez úvěru – uvažujeme nutný roční náklad na reinvestici 130 tis. Kč. Ve variantě 2 zvažujeme pořízení čerpadla na úvěr. Roční splátka úvěru je pak 292 tis. Kč. U varianty 1 je rozdíl v ročních provozních nákladech cca 130 tis. Kč s DPH. U varianty 2 jsou roční provozní náklady při realizaci tepelných čerpadel dokonce vyšší než současné provozní náklady na centrální vytápění o 31 tis. Kč.

V grafu na je zobrazena bilance celkových kumulovaných nákladů v časové periodě 15 let, po které bude muset dojít k výraznější renovaci tepelných čerpadel.

sousedé.cz
Ok

Jsou tedy tepelná čerpadla výhodná? A pro koho?

V rámci rekonstrukce stávajícího bytového domu jsou tepelná čerpadla, jako alternativní zdroje energie, velice těžko prosaditelná vzhledem k vysokým investičním nákladům. V případě novostavby je nutné zvážit individuální podmínky, ve kterých se stavba nachází, neboť z pohledu energetické efektivity nedosahují tepelná čerpadla v bytových domech takové účinnosti jako v rodinných domech.

Závěr

Tepelná čerpadla dávají smysl v rodinných domech a individuálně i v novostavbách bytových domů. Pokud jste se ale rozhodli pro rekonstrukci vašeho bytového domu již vytápěného dálkově, tak je spíše nedoporučujeme. Pro SVJ nebo BD jsou tepelná čerpadla finančně nevýhodná, navíc jejich provoz vyžaduje proškolenou osobu a pravidelné revize.

Čtěte také:  Jak se v testu popraly kuchyňské čističe?

Kde najdu další informace o problematice tepelných čerpadel v bytových domech?

Cílem tohoto článku je varovat odběratele dálkového tepla před nepoctivci z řad alternativních dodavatelů energie a podat podrobné a nezkreslené informace. Po dohodě s Pražskou teplárenskou ze skupiny Veolia s vámi odborníci z této společnosti celou problematiku rádi proberou, ať už se jedná o srovnání nákladů na teplo, nebo faktory, které teplo a jeho konečnou cenu ovlivňují. Pokud budete mít o konzultaci zájem, doporučujeme kontaktovat společnost na telefonním čísle 266 751 111 nebo emailem [email protected]. Další informace o problematice tepelných čerpadel můžete najít i na webu naseteplo.cz.

Proč je dálkové vytápění důležité pro hlavní město? Přečtěte si na webu praha-cista.cz.

Napsat komentář