Jak reagovat na zvyšující se ceny energií v bytových domech?

Společným tématem bydlících, statutárů i správců bytových domů je dnes aktuální téma – úspory energií. Jak reagovat na zvyšující se ceny energií v bytových domech proto bylo námětem semináře SBD Pokrok. Cílem bylo seznámit zástupce bytových domů s trendy a krátkodobými i dlouhodobými efektivními možnostmi úspor energií. Důležitosti tématu odpovídal i obrovský zájem o účast a diskuse v průběhu semináře. Jaké možnosti úspor energií bytové domy tedy mají?

Jak připravit změnu záloh pro 2023

V současné situaci prudkého růstu cen s nejasnými vyhlídkami by byla jednou z nejžádanějších informací odpověď na otázku ohledně dalšího vývoje cen. Podle dostupných informací, avšak stále se měnících informací lze odvozovat, že letošní navýšení ceny GJ v případě centrálního vytápění bude významnější na levém břehu zásobeném plynem. Další zhruba 20% nárůst je očekáván i u Pražské teplárenské, u Veolie až 70 %. Pro domácnosti bude zdražení znamenat zvýšení výdaje za teplo v řádech stokorun až nižších tisíců na měsíc a byt.

U cen plynu na příští rok předběžné prognózy naznačují, že zůstanou pod cenou CZT. V tom případě si domovní kotelny stále drží svou výhodnost.

Je nutné podotknout, že ceníky pro rok 2023 ještě nejsou k dispozici s předpokladem, že budou zveřejněny až ke konci kalendářního roku. To domy i družstva poskytující správu dostává do časového presu, aby stihli připravit úpravy změn zálohových plateb.

Jaká opatření a kde lze realizovat?

U CZT příliš možností na úspory není, dodavatelé jsou povinni vytápět podle vyhlášky, její úpravy se nepřipravují. Nutností je regulace vytápění, jediné účinné řešení představuje patní regulace. U domů, které jsou napojeny na CZT s dodavatelem tepla Pražská teplárenská a Veolia, je pro osazení patní regulace nutný jejich souhlas.

U domů, které mají vlastní bojlery, případně vlastní zdroj tepla je vhodné zvážit solární ohřev teplé vody.

Čtěte také:  Pozor na snahy některých dodavatelů převést zákazníky na spotové ceny

Největším tématem semináře byla komunitní fotovoltaika na střeše domu s využitím elektřiny v jednotlivých bytech. Výhoda spočívá v tom, že nebude potřebovat upravovat stávající elektroinstalaci. Byty si ponechají své individuální dodavatele elektřiny, spotřebovaná elektřina z FTV na střeše se domácnostem bude automaticky odečítat z jejich faktur.

„Diskutovalo se i o reálném provedení – upozorňovali jsme na rizika, která jsou s instalací fotovoltaiky na střeše bytového domu spojená. To se týká především odbornosti instalace, včetně velmi důležité požární bezpečnosti a následného provozu, protože instalace na bytových domech je diametrálně odlišná než u rodinných domů. Schopných firem je málo,“ upozorňuje na reálná rizika špatného výběru Jan Hrabák ze společnosti PROSUN, který byl jedním z přednášejících semináře.  

Dotazy k vhodnosti jednotlivých úsporných opatření se často opakují. Proto ve spolupráci se společnosti PROSUN k semináři zároveň vznikla tabulka s přehledem opatření a jejich vhodnosti pro určité typy domů. Je nezbytné respektovat, že ne každé opatření je možné realizovat na libovolném domě.

Kolik ušetří v reálném domě

V pozici modelu úspor byl představen bytový dům v Praze Stodůlkách. Po odpojení od centrální blokové kotelny je dům vytápěn z vlastní plynové kotelny s tepelným čerpadlem jako doplňkovým bivalentním zdrojem. Elektřinu pro provoz tepelného čerpadla dodávají fotovoltaické panely na střeše domu. Ekonomika provozu domu dokládá výrazné úspory.

Obecně lze konstatovat, že ve srovnání s centrálním zdrojem tepla jsou na tom domy s vlastním zdrojem z dnešního pohledu a možností provedených opatření lépe, protože se mohou samostatně rozhodovat a realizovat. Domy, které mají vlastní kotelnu si také stále drží svou výhodu nižší ceny, což se potvrzuje i v současné energetické krizi. U CZT jsou úsporná řešení legislativně i technicky obtížnější.

Dotazy směřovaly převážně k fotovoltaice pro bytové domy

V dotazech byla tématem číslo jedna jednoznačně fotovoltaika. Její výrazné využívání u bytových domů je zatím v počátcích a očekávání legislativy. Období je využíváno k přípravám již odhlasovaným realizacím fotovoltaiky na bytových domech. Je bez diskuse, že tímto směrem bude cesta k větší soběstačnosti bytových domů pokračovat.

Čtěte také:  Nejatraktivnější nemovitosti roku 2020: Do jaké se vyplatí investovat a které nám umí nejlépe vydělávat?

Úspory bez výraznějších investicí jsou diskutabilní

Méně optimistické byly odpovědi na další četné otázky, jak uspořit bez výrazných investičních opatření. Zde jsou možnosti velmi omezené, v podstatě to znamená jediné – omezit spotřebu. Pozor na riziko legionelly u poměrně častých požadavků na snížení teploty teplé vody pod stanovenou hranici. Teplotu vody nesnižujte pod hranici 60 °C, minimálně 55 °C.

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner