Jak je to se snižováním standardu bydlení?

Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na zavádějící zprávy v některých médiích a na sociálních sítích, podle kterých připravovaná vyhláška o požadavcích na výstavbu umožní vznik bytů o výměře 8 m². Není to pravda. Spodní limit 16 m2 jako minimum podlahové plochy bytu o jedné místnosti zůstává v platnosti.

Jaká je minimální velikost bytu a jednotlivých místnosti?

Pokud jde o byt pouze o jedné místnosti (garsonka), musí mít minimálně 16 m², což je stejné jako v dosud platné vyhlášce. Také pro obytné místnosti ve vícepokojovém bytě zůstává zachován požadavek nejmenší podlahové plochy 8 m² pro každou z nich.

Připravovaná vyhláška stanovuje pouze bezpečnostní a hygienické podmínky

Kvůli vyhlášce o požadavcích na výstavbu nedojde ke zmenšení bytů. Není návodem pro developery, jak velké byty mají stavět. Pouze stanovuje minimální bezpečnostní, hygienické a zdravotní podmínky, které musí být splněny, aby byly chráněny veřejné zájmy a nebylo ohroženo zdraví obyvatel.

Velikost bytů je odrazem nabídky a poptávky na trhu, do toho Ministerstvo pro místní rozvoj nijak nezasahuje. Stavba miniaturních bytů nehrozí, MMR v tomto ohledu požadavky nesnižuje. Při přípravě nové vyhlášky ministerstvo dbalo na to, aby se zvýšila pestrost nabídky bytů a byly dostupné pro větší počet lidí. „Z tohoto důvodu jsme vypustili některé zastaralé technické požadavky například na oslunění. Vyhláška také sjednocuje dosud roztříštěnou právní úpravu do jednoho předpisu,“ doplňuje informaci Veronika Hešíková M.A., tisková mluvčí Ministerstvo pro místní rozvoj.

Napsat komentář