Indikativní nabídka

indikativní nabídka – co to znamená • kde se s ní můžeme setkat • jak se dál postupuje

Co to je indikativní nabídka?

Indikativní nabídka má pouze informační charakter. Není nabídkou ve smyslu znění Nového občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib. Jejím přijetím nevzniká mezi oběma stranami žádný závazkový vztah, ani nárok na uzavření smlouvy. Souhlasíte-li s ní, mohou jednání pokračovat přípravou a podpisem smlouvy.

Jak se dál postupuje?

Nejčastěji se s ní setkáváme při nabídce banky – například na poskytnutí úvěru, případně při nabídkách financování rekonstrukcí a podobně. Znamená vyjádření ochoty poskytovatele financovat vaše potřeby za okolností, které vyplývají z dosavadních doložených podkladů a informací. Pokud se situace později nijak nezmění (například zjištěním dalších nepříznivých informací), zpravidla následuje konečné schválení, podpis smlouvy a realizace podle dohodnutých podmínek, vyplývajících z indikativní nabídky.

Aktualizováno: 4. 8. 2017

Log in with your credentials

Forgot your details?