Evidenční list k bytu

jaké údaje obsahuje evidenční list • kde je uložen • evidenční list a předpis záloh

S evidenčním listem, jako základním přehledu informací o bytové jednotce, se setkáte ve všech formách bydlení – v nájemním, družstevním i v SVJ.

Označení evidenční list k bytu bylo používáno dříve, v současné legislativě jej již nenajdeme. Plnohodnotnou alternativou je předpis záloh, pojem evidenční list se ale ujal a obecně je stále používán.

Co obsahuje evidenční list k bytu?

Evidenční list dnes obsahuje údaje, které jsou uváděny v předpisu záloh a jsou nezbytné pro rozúčtování nákladů (osoby, m2 apod.). Z evidenčního listu tedy zjistíte, za co a kolik za váš byt platíte na jednotlivé položky služeb a energií – kolik platíte za úklid, kolik za elektřinu a podobně.

Předpis záloh jako takový by měl být přehledný a srozumitelný a měl by respektovat dohodnutá pravidla pro stanovení zálohových plateb. Ta vyplývají z usnesení shromáždění – musí být tedy odhlasována.

Vzhled a forma evidenčního listu

Vzorů pro evidenční list existuje mnoho. Šablona/formulář evidenčního listu má nejčastěji formu tabulky. Získat byste ji mohli získat například u svého správce majetku. Výhodou je to, že správce majetku s dostatečnou praxí bude mít šablonu už dostatečně ozkoušenou a bude obsahovat vše potřebné.

Kde je evidenční list uložen?

Evidenční list – předpis záloh je uložen u statutárního zástupce (BD, SVJ,) případně u správce majetku.

Aktualizováno: 4. 1. 2017

Cookie Consent with Real Cookie Banner