Družstevní výstavba pro 21. století: Nová podoba družstevního bydlení otevírá nové možnosti

Osvědčené principy družstevního bydlení oprášily svůj lesk a dnes představují vítanou možnost, jak v době nepřejících hypoték a vysokých cen bytů dosáhnout na vysněné bydlení. Ale i zde je možné nabídnout zájemcům ještě další benefity. Model Družstevní výstavby pro 21. století vám představí právník Mgr. Jan Eisenreich z platformy dodružstva.cz.

Zopakujme si nejprve, jaké výhody nám standardní model družstevního bydlení dnes nabízí

Jednoduchý princip spočívá v tom, že zájemce o družstevní bydlení vstoupí do bytového družstva a složí členský vklad, pohybující se zhruba kolem třetiny tržní ceny bytu. Zbylou část splácí člen bytového družstva měsíčními nájmy. Na rozdíl od koupi bytu do vlastnictví je zde tedy o dost nižší počáteční finanční zátěž.

Je důležité upozornit, že člen bytového družstva není vlastníkem bytu, jak je často mylně interpretováno, ale vlastníkem družstevního podílu. Družstevní bydlení je vlastně takovou kombinací bydlení vlastnického a nájemního. Pokud má člen družstva splacenou anuitu, platí v nájemném pouze poplatky za správu a zálohy za služby, což je to samé, jako by platil, kdyby byt vlastnil. Na realitním trhu tak mají družstevní byty dnes srovnatelnou tržní hodnotu, jako byty v osobním vlastnictví. Družstevní bydlení si s sebou bohužel nese, mnohdy nezaslouženě, negativní konotace z minulého režimu a divokých devadesátých let. Přitom se podle mých zkušeností s několika tisíci SVJ a bytovými družstvy, s nimiž jsme pracovali a se stovkami shromáždění SVJ, kterých jsem se účastnil, žije lidem v družstvech lépe než v SVJ. Družstva mají totiž daleko větší páky na problémové vlastníky, airbnb, neplatiče atd.

V čem je váš model Družstevní výstavba pro 21. století odlišný?

Uvědomili jsme si, že pokud chceme ty negativní konotace překonat, musí mít družstevní bydlení něco navíc. Tím něčím navíc je u nás spolupráce s městy, používání nejnovějších technologií a výstavba projektů tak, aby byly vhodné pro život, nejen pro rychlý prodej. V našem konceptu je na počátku komunikace se statutárními zástupci města či obce v lokalitách, kde poptávka po bytech převyšuje nabídku. Města a obce vlastní řadu pozemků, které by byly pro výstavbu bytových domů vhodné, ale prodejem pozemků developerovi by se vzdaly možnosti řešit také své bytové potřeby.  Díky platformě dodružstva.cz se města a obce stávají partnerem výstavby. Protihodnotou za pozemky, které pro výstavbu uvolní, získávají určitý počet bytů a je v jejich kompetenci rozhodnout, zda zde budou startovací byty pro mladé, seniorské byty, či byty bez bariér. Město se tak stává členem družstva. V družstevních bytech tedy budou bydlet členové družstva, v městských bytech budou mít nájemníci uzavřené podnájemní smlouvy s městem. Druhým rozdílem je, že developer staví byty s jediným cílem – co nejlépe a nejrychleji je prodat. To bohužel občas vede k nižší kvalitě nabízených bytů. V procesu výstavby nahrazujeme developera, avšak bez jeho marže – můžeme tak stavět byty, které jsou dostupné, ale přesto kvalitní, technologicky na špici, ekologické a v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. V tom nám pomáhá i spolupráce, kterou jsme navázali s univerzitami a jejich výzkumnými týmy. Velkou roli pro nás hraje používání nových technologií, zejména v oblasti elektromobility, sdružování el. sítí, rekuperace vzduchu v domech, zelených střech a fásád nebo nanotechnologií.

Čtěte také:  Nájem bytu na dobu určitou – jeho výhody i nevýhody

Z historických souvislostí by se mohly objevit i obavy o jistotu této investice. Jak je z pohledu budoucího člena družstva ošetřeno riziko, že přijde o svůj vklad a bydlet nikdy nebude?

Na celý průběh dohlíží náš tým právníků z advokátní kanceláře Drha s dlouholetou praxí v oblasti bytového práva, bydlení a bytové výstavby. Kromě České republiky má advokátní kancelář pobočku ve Francii a Lucembursku.

Jistotu přináší i účast samosprávy. V souladu se stanovami budoucích družstev bude město – původní vlastník pozemků, až do doby dokončení výstavby, zastoupeno v představenstvu družstva a bude moci ze své pozice dozorovat legitimní průběh a hospodaření družstva.

Jak bude projekt Družstevní výstavba pro 21. století fungovat v praxi?

V průběhu podzimu se budeme setkávat se zástupci měst a obcí a hledat společné možnosti bytové družstevní výstavby. Informace o vytipovaných lokalitách, včetně možnosti vstoupit do jednotlivých družstevních projektů bytové výstavby, budou průběžně zveřejňovány na portálu dodružstva.cz. Zde si již nyní mohou zájemci nezávazně poptávat svou lokalitu.  Tento předběžný zájem budou potřebnou zpětnou vazbou jak pro nás, jako budoucího investora, tak pro samosprávu v daném místě.

Na vybrané lokality budou založena bytová družstva, vypracovány projekty a zahájena výstavba. Na každý projekt výstavby bude založeno samostatné bytové družstvo.

Od okamžiku přípravy výstavby, až po provoz bytového družstva budou nastaveny právní a IT kontrolní mechanismy tak, aby vše bylo pro členy družstva zcela transparentní. 

Jaký bude model financování?

Zájemci o získání družstevního podílu, opravňujícího k bydlení v družstevním bytě, složí členský vklad, který se u našich projektů bude pohybovat 20 %-25 % tržní ceny bytu. Finanční prostředky budou vkládat až v okamžiku schváleného projektu pro výstavbu bytů.

Výstavba bytů bude financována úvěrem bytového družstva. Členové družstva ničím neručí, ani se jakoukoliv jinou formou na úvěru nepodílejí. Pouze v měsíčních nájmech postupně splácejí cenu bytu tak, jak je standardní v modelu družstevního bydlení.

Čtěte také:  Kde najdete opravdu všechny informace o výtazích?

Je tento model družstevního bydlení již někde vyzkoušený?

Obdobný model družstevního bydlení roky úspěšně funguje například ve Vídni. Zájem mezi českými městy ukazuje, že i v českých podmínkách má tento nový koncept družstevního bydlení budoucnost.

Log in with your credentials

Forgot your details?