Další bariéry pro fotovoltaiku na bytových domech padají

Možnost využívání vlastní elektřiny dostává pro bytové domy další podporu. Do výkonu 50 kW nebude třeba povolení stavebního úřadu ani licence Energetického regulačního úřadu. Novelu energetického zákona a stavebního zákona již schválila Sněmovna.

Pro instalace fotovoltaických panelů na střechy bytových domů však zůstávají určité podmínky

Obnovitelné zdroje energie do limitu 50 kW v zastavěném území nebo zastavitelné ploše se dostanou mezi stavby v tzv. volném režimu, napříště by tak neměly vyžadovat rozhodnutí o umístění ani územní souhlas.

Podmínkou je, aby umístění obnovitelného zdroje energie s výkonem do 50 kW bylo součástí stavby, nezasahovalo do nosných konstrukcí a neměnilo způsob užívání stavby. Limit výkonu pro menší solární elektrárny, od kterého musejí jejich majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny a vyřizovat si živnost nově vzroste z deseti na 50 kW.

Napsat komentář