Dálkové teplo – jistota a stabilita v nejisté době

Tepelný komfort je v každé části Evropy jiný. Sázkou na jistotu je připojit se na horkovod s lokálním palivovým mixem. Ani letos obyvatelé hlavního města napojení na pražské teplárenské tepny nebudou muset slevit ze svých nároků.

Británie je svou otužilostí pověstná, ale moc se neohřejeme v zimním období ani v jižní části Evropy. Vytápění zde často nemají řešené vůbec, přestože tam zimní teploty běžně klesají až k nule. Zbytek Evropy se letos potýká s nedostatkem ruského plynu a velkou výhodu dnes mají ti, kteří jsou připojeni na teplárny, které umí využívat lokálního palivového mixu.

Domácnosti mnoha Pražanů napájí teplem teplárenské tepny, které jsou přímo připojeny k dálkového horkovodu se zdrojem až v dalekém Mělníce. Elektrárna v Mělníce je nezávislá na zdrojích z Ruska, zbývající část tepla pochází z odpadů v ZEVO Malešice.

O všechno se stará dodavatel tepla

Jediné, co musejí zákazníci Pražské teplárenské ze skupiny Veolia udělat, je otočit kohoutkem termostatického ventilu na radiátoru. Nemusejí se obávat ani snížených dodávek tepla. I letos mají zajištěn maximální komfort, bezúdržbovost a nepřetržitý monitoring provozu. Obyvatelé ani správci domů se tedy nemusí zatěžovat pravidelnými revizemi kotelen, komínů, řešit proškolenou obsluhu ani další starosti kolem vytápění.

Jde také o ekologii

Všechny aktivity Pražské teplárenské a skupiny Veolia směřují k udržitelnému rozvoji dálkového vytápění, který je rozšířen nejen v České republice, ale i ve vyspělých západních zemích. Výroba dálkového tepla má řadu výhod a pomáhá zlepšovat životní prostředí. Uplatňuje principy šetrného využívání zdrojů i ochrany klimatu. Pražská teplárenská přivádí více jak 90 procent tepla z elektrárny v Mělníce a využívá i odpadního tepla ze ZEVO Malešice. Výroba tepla je nadále ekologizována, kontrolována a navíc je umístěna mimo bytovou zástavbu. „Jeden velký komín, který dokáže vypustit přísně kontrolované, měřené a minimalizované emise nad smogovou pokličku, je lepší než stovky malých domácích kotelen, které vypouští z nízkých komínů emise přímo do bytové zástavby. Je doloženo, že jeden rodinný domek s kotlem na pevná paliva vypustí do ovzduší stejné množství prachu jako teplárna při výrobě tepla pro tři sta bytů,“ dodává k tomu Jakub Tobola, obchodní ředitel společnosti Veolia.

Čtěte také:  Reklamace vyúčtování elektřiny nebo plynu

V čem je dálkové vytápění tak výhodné?

Umožňuje vyrábět teplo centrálně ve vzdálených ekologizovaných zdrojích a snižovat tak emisní zátěž ve městech. Může dobře využít palivového mixu včetně řízeného spalování komunálního odpadu. V rámci EU byl systém dálkového vytápění vyhodnocen jako nejefektivnější a zároveň cenově příznivý a určitě stojí za to, abychom jej i v České republice zachovali a nadále rozvíjeli. Pokud by docházelo k zásadním odpojením způsobeným výstavbou domácích kotelen, byly by škody bohužel nevratné.

Finep Harfa Vi 47
Na teplárenské tepny v Praze jsou připojena celá sídliště, ale i moderní bytové domy, nebo třeba Veletržní palác Národní galerie. Dálkové teplo odebírají i nové domy od společnosti Finep na Harfě.

Více se dozvíte na www.praha-cista.cz

O společnosti

  • Společnost Pražská teplárenská a.s., která se již 30 let stará o Pražskou teplárenskou soustavu a dodává teplo a teplou vodu pro Prahu a její blízké okolí, je součástí skupiny Veolia Energie ČR.
  • Dlouhodobým cílem skupiny je ekologickým a bezpečným způsobem budovat a provozovat energetickou infrastrukturu a zařízení pro města a obce.
  • Teplo a teplou vodu dodává do 560 tisíc domácností a průmyslových objektů. 
  • Nabízí chytrá řešení pro bytové domy, průmyslové závody a komerční areály, jejichž cílem je optimalizovat spotřebu energie, využívat alternativní zdroje a přinášet tak úsporu nákladů.
  • V České republice Veolia působí již od počátku 90. let. Energetická divize skupiny Veolia je předním českým výrobcem a dodavatelem tepla a elektrické energie v kogeneraci a je prvním nezávislým provozovatelem sítě chladu na českém trhu.

Napsat komentář