Bytové družstvo

kdo může být členem bytového družstva

Právnická osoba a členství v bytovém družstvu

O tom, zda může být právnická osoba členem bytového družstva rozhodují stanovy družstva. Zákon sice členství právnické osoby v bytovém družstvu připouští, zároveň ale dává jednotlivým bytovým družstvům možnost, aby členství právnické osoby zakázaly. V případě, že stanovy bytového družstva neobsahují ustanovení, které členství právnické osoby zakazuje, platí, že členem daného bytového družstva právnická osoba být může.

Varianty jsou tak dvě:

Členem družstva může být jak fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, tak právnická osoba se sídlem na území České republiky, která se zaváže k dodržování stanov.

Členem družstva může být výhradně fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Zakázat členství právnické osoby v bytovém družstvu je možné učinit pouze ve stanovách daného bytového družstva. Tím pak vyloučen převod družstevního podílu (bytu) do vlastnictví jakékoli právnické osoby.

Dodatečně přijaté úpravy stanov (zákaz členství v bytového družstvu pro právnické osoby) nemají zpětnou účinnost a nemohou se tedy vztahovat na právnické osoby, které již byly členem daného bytového družstva před změnou jeho stanov.

Aktualizováno: 29. 12. 2016

Cookie Consent with Real Cookie Banner