Odpověď na: dotaz na legilativu

Úvod Fóra Všechny kategorie Legislativa dotaz na legilativu Odpověď na: dotaz na legilativu

#31544
Ladislav Laker
Host

Nenapsal jste kdo je poskytovatelem služby “vytápění”. Podle  § 8 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. platí:

  • Do 30 dnů od doručení vyúčtování může příjemce služeb písemně požádat poskytovatele služeb, aby příjemci služeb doložil náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a aby umožnil příjemci služeb pořízení kopie podkladů. Této žádosti poskytovatel služeb vyhoví do 30 dnů od jejího doručení.

Znění zákona je jednoznačné, určité a srozumitelné. Podkladem pro vyúčtování jsou i náměry indikátorů na otopných tělesech a použité korekční koeficienty a součinitele. Kecy o GDPR jsou v rozporu se zákonem. Za každý den prodlení poskytovatele služeb má příjemce služby nárok na pokutu podle ustanovení § 13 zákona o službách.