Odpověď na: souhlas s navýšením ceny za služby

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt souhlas s navýšením ceny za služby Odpověď na: souhlas s navýšením ceny za služby

#29903
Ladislav Laker
Host

Cena za služby může být nájemci stanovena paušální částkou, zpraidla přímo v nájemní smlouvě. V tom případě jakákoli změna musí být písemná – jde o změnu nájemní smlouvy dodatkem.Tedy je nutný podpis nájemce i pronajímatele.

Zcela jinak je tomu jestliže se náklad na služby nájemci vyúčtuje po skončení zúčtovacího období. V tom případě není potřebný žádný souhlas. Nájemce prostě zaplatí cenu služby která je ve vyúčtování uvedena.

 

e slubžy hradí