Podnikání v bytovém domě

Můžete podnikání v domě zakázat? A jak to je, pokud zatěžuje dům nad míru obvyklou? Slouží sousední byt jako ubytovna a vám to vadí? Často však podnikají i samotná SVJ. Jak je to pak se ziskem z pronájmu nebytových prostor, střech pro antény a podobně? Můžete si ho rozdělit nebo zůstává majetkem SVJ?

Zdroj: Akademie pro bytové domy
Zdroj: Akademie pro bytové domy