Jak správně zvládnout shromáždění SVJ

(webinář z 19. 4. 2022) – Jarní měsíce jsou tradičním obdobím pro konání shromáždění. Jeho svolání, průběh i způsob zápisu však provází řada pochybení, které pak mohou výrazně komplikovat řízení a provoz domu nebo třeba odsouhlasenou investici.

Základní otázkou je, jak docílit toho, aby bylo shromáždění usnášeníschopné a zajistit jeho správný průběh. Někteří vlastníci se na shromáždění nechávají zastupovat plnou mocí. Také tato zdánlivě běžná věc má ale svá pravidla, která v praxi příliš neřešíme. Spolu s právníkem Mgr. Janem Eisenreichem z portálu SVJ právník se budeme věnovat nejen správnému postupu v jednotlivých fázích přípravy a konání shromáždění, ale i legislativním novinkám, které se ke konání shromáždění vztahují. Nevynecháme ani stále aktuální téma bezprezenčního hlasování per rollam a připomeneme si, za jakých podmínek je nyní možné.

Zdroj: Akademie pro bytové domy