Uživatel

Mgr. Martin Kroh je dlouholetý předseda představenstva Stavebního bytového družstva Praha (od roku 2000), firmy poskytující služby správy bytových domů pro cca 270 subjektů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva, s 22.000 bytovými a nebytovými jednotkami.

Působí jako koordinátor lektorského týmu Akademie pro bytové domy, který se zabývá vzděláváním členů statutárních orgánů SVJ a BD.

Od roku 2013 předseda České společnosti pro rozvoj bydlení, sdružujícího odborníky a zájmové a/nebo profesní organizace, působících v oblasti bydlení, bytové výstavby a hospodaření s byty. Spolek je platformou pro společnou diskuzi členů společnosti a zástupců odborné veřejnosti, kvalifikované zpracovávání podnětů, připomínek, doporučení a stanovisek pro všechny stupně státní správy a samosprávy v oblasti bydlení.

V letech 2003-2015 působil jako předseda Družstevního marketingového sdružení Česká republika, sdružení velkých bytových družstev, která zajišťují správu více než 2.000 bytových domů a téměř 100 tisíc bytů v České republice.

Od roku 2014 je členem redakční rady Portálu o bydlení, který provozuje SFRB a přináší aktuální informace ze světa bydlení.

Od roku 2016 místopředseda správní rady Domu plného úspor, o.p.s. Obecně prospěšná společnost je sdružením odborných partnerů, kteří vyvíjejí, navrhují a realizují kvalitní opatření v oblasti energetických úspor a ochrany životního prostředí.

V roce 2019 kandiduje do Senátu v doplňovacích volbách pro obvod č. 24, což je lokalita zahrnující Praha 9 s přilehlými obcemi. Více informací naleznete na http://www.martinkroh.cz.

Stav tohoto uživatele je Approved
Tento uživatel zatím nepoložil žádnou otázku.

Log in with your credentials

Forgot your details?