Mgr. Martin Kroh, SBD Praha

Mgr. Martin Kroh je dlouholetý předseda představenstva Stavebního bytového družstva Praha (od roku 2000), firmy poskytující služby správy bytových domů pro cca 270 subjektů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva, s 22.000 bytovými a nebytovými jednotkami.


Působí jako koordinátor lektorského týmu Akademie pro bytové domy, který se zabývá vzděláváním členů statutárních orgánů SVJ a BD.


Od roku 2013 předseda České společnosti pro rozvoj bydlení, sdružujícího odborníky a zájmové a/nebo profesní organizace, působících v oblasti bydlení, bytové výstavby a hospodaření s byty. Spolek je platformou pro společnou diskuzi členů společnosti a zástupců odborné veřejnosti, kvalifikované zpracovávání podnětů, připomínek, doporučení a stanovisek pro všechny stupně státní správy a samosprávy v oblasti bydlení.


V letech 2003-2015 působil jako předseda Družstevního marketingového sdružení Česká republika, sdružení velkých bytových družstev, která zajišťují správu více než 2.000 bytových domů a téměř 100 tisíc bytů v České republice.


Od roku 2014 je členem redakční rady Portálu o bydlení, který provozuje SFRB a přináší aktuální informace ze světa bydlení.


Od roku 2016 místopředseda správní rady Domu plného úspor, o.p.s. Obecně prospěšná společnost je sdružením odborných partnerů, kteří vyvíjejí, navrhují a realizují kvalitní opatření v oblasti energetických úspor a ochrany životního prostředí.


V roce 2019 kandiduje do Senátu v doplňovacích volbách pro obvod č. 24, což je lokalita zahrnující Praha 9 s přilehlými obcemi. Více informací naleznete na http://www.martinkroh.cz.


Stav tohoto uživatelského účtu je Approved
Tento uživatel nevložil žádné příspěvky.