zvýšování nájmu

 • Toto téma obsahuje celkem 3 odpovědi. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Malý a poslední změna proběhla před 1 rokem.
 • Vytvořil
  Téma
 • #21879 Odpovědět
  Karel Matocha
  Host

  Dobrý den. Každý rok podpisuji nájemní smlouvu na dobu určitou a všichni další nájemníci. Pronajímatel navýší nájem každý rok o 20%.! Je to hyenismus a zákon mu to dovoluje.! Ještě se nestalo že bych někdy včas nezaplatil.! Je to normální?! Proč jim to zákon umožňuje.! Celé zvýšení důchodu odevzdán každý rok pronajimatelovi.! To jsou dobré mravy, které podepisuji.?!

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 vlákna odpovědí
 • Autor
  Odpovědi
  • #21881
    Macek
   Host

   Dobrý den, nájemné je možné zvýšit o Vámi uváděných 20 % pouze v průběhu tří let, nikoliv ročně. To zákon nedovoluje. Takovou smlouvu nepodepisujte.

   Odpovědět
  • #21882
   Pavel Pavel
   Účastník

   Karle,

   doplňuji § 2249 NOZ o 20% v součtu za 3 roky:

   § 2249

   (1) Neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného a nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží.

   (2) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti a postup pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.

   (3) Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné, jak bylo navrženo. Nesdělí-li nájemce v písemné formě pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud; návrhu podanému po uplynutí této lhůty soud nevyhoví, namítne-li nájemce, že návrh byl podán opožděně. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu.

   (4) Navrhuje-li nájemce snížení nájemného, použijí se ustanovení odstavců 1 až 3 obdobně.

   Hezký den!

   Odpovědět
  • #23180
    Malý
   Host

   Pan Matocha nahoře píše: “Každý rok podpisuji nájemní smlouvu na dobu určitou

   To znamená, že se nejedná o zvýšení nájemného, ale o sjednání nové smlouvy s novým nájemným. Ač to může vypadat jako ne zrovna milé jednání pronajimatele, tak pan Matocha může na navržené nájemné reagovat pouze nepodpisem smlouvy.

   Každý pronajimatel může nájemné vyhnat pouze do takových výšin, jaké mu nájemci dovolí. Tomu se říká zákon nabídky a poptávky. Vysoké nájemné v prázdném bytě je mu k ničemu.

   Inteligentní pronajimatel vždy má zájem o dlouhodobou stabilní smlouvu s dobrým nájemcem. Vhodnou a neodrazující výší nájemného k tomu musí sám přispět.

   Odpovědět
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 vlákna odpovědí
Odpověď na: Odpověď č. 21882 v zvýšování nájmu

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Storno

Log in with your credentials

Forgot your details?