Vyúčtování

 • Začal
  Téma
 • #15395 Reakce
  Zuzana H.
  Guest

  Dobrý den, je SVJ povinno na konci zúčtovacího období vygenerovat pro byt, který v průběhu roku změnil vlastníka, dvoje vyúčtování? Nebo je v pořádku, když je vystaveno pouze jedno vyúčtování pro aktuálního vlastníka bytu a rozdělení přeplatku nebo nedoplatku je ponecháno na původním a novém vlastníkovi? Pokud je povinnost ta dvě vyúčtování udělat, z jaké zákonné úpravy přesně vyplývá a jak lze pak vymáhat případný nedoplatek po původním vlastníkovi, který může být už neznámo kde? Děkuji předem za odpověď.

Zobrazujeme 4 reakce
 • Author
  Reakce
  • #16045
    Michal Čermák
   Guest

   Dobrý dem, já osobně bych to viděl na vyúčtování dvě. Každé na jednotlivého vlastníka za to které období, ve kterém byt vlastnil. Základní právní úprava týkající se vyúčtování je uvedena v zákonu č. 67/2013  Sb., tj.zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Podle tohoto zákona poskytovatel služeb (tj. SVJ) vyúčtuje příjemci služeb (vlastník jednotky) náklady a poskytnuté zálohy. Je tedy logické, že vyúčtování bude vůči každému vlastníku jednotky (při jejím prodeji v mezidobí) zasláno vyúčtování za konkrétní období. Ostatně původní vlastník musí vyčkat na uplynutí zúčtovacího období (konec roku), aby mu mohlo být provedeno vyúčtování. Příjemci služeb byli oba vlastníci – proto dvě vyúčtování.

   Co se týče vymáhání, pokud nemáte dosud vyúčtování, je asi předčasné zjišťovat bližší informace, nicméně v zásadě máte k dispozici možnost vymáhat prostřednictvím soudu nebo exekutora. Pakliže nemáte zkušenosti, doporučuji se obrátit na advokáta. Je k tomu dostatečná lhůta – pro doručení vyúčtování příjemci služeb 4 měsíce a pro splatnost nedoplatku jsou také maximálně 4 měsíce.

   Reakce
  • #16095

   Podle § 1186, odst. 1) OZ při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu vypořádat.

          Při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí na nabyvatele i případné dluhy související se správou domu a pozemku.

   Podle § 1186 odstavce 2) OZ pak má vlastník jednotky povinnost doložit nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě, že tyto dluhy nejsou.

          Pokud by takové dluhy na jednotce vázly a převodce by potvrzení nedoložil, může tuto skutečnost nabyvatel později uplatňovat jako právní vadu jednotky případně až s uplatněním nároku na odstoupení od smlouvy.

   Reakce
  • #16100
    Zuzana H.
   Guest

   Dobrý den,

   oba zmíněné zákony jsou mi známy, také jsem si je našla, ale stále mi z nich nevyplývá jednoznačná odpověď na moji otázku.

   Zdá se mi, že ustanovení v zákoně č. 67/2013 Sb. se dá vyložit i tak, že jsou služby vyúčtovány právě tomu, kdo je vlastníkem v okamžiku vyúčtování. Subjektivní logiku bych z toho proto spíše vynechala. Raději bych našla něco opravdu explicitního (ideálně nějaký prováděcí předpis s příkladem této zcela běžné situace, ale to už mám asi moc velké oči).

   V § 1186, odst. 1) OZ se zase podle mě hovoří toliko o příspěvcích na správu domu, takže se tam asi nebudou započítávat např. zálohy na teplo a vodu, nebo se pletu? Dále se tu říká, že správce domu nemusí příspěvky vypořádat v okamžiku převodu, ale nikde se už netvrdí, že je nemusí vypořádat nikdy, tj. ani po skončení zúčtovacího období, nebo ano? O nějakém dluhu se v okamžiku převodu jednotky také nedá tak úplně mluvit – pokud předchozí vlastník řádně platil zálohy, žádný dluh přece nemá, ten vznikne případně až mnohem později na konci zúčtovacího období.

   Zkrátka potřebovala bych se kromě citace textu zákonů dozvědět i nějaké příklady z praxe, něco jako precedenty, pokud existují.

   Předem děkuji.

   Reakce
  • #17196
   Calmet Jaromír Pohanka
   Guest

   Plně se stavím za stanovisko pana Michala Čermáka. Prováděcí vyhlášky s pravidly pro rozúčtování (dříve 372/2001, dnes 269/2015 Sb.) s rozdělením účtování pro dva po sobě jdoucí uživatele, případně vlastníky téhož bytu počítají a stanoví pro tuto situaci konkrétní postupy. Jak pro případ známých odečtů náměrů měřidel v okamžiku převodu bytu, tak pro případ, kdy odečty provedeny nebyly.

   Vyúčtování záloh se provádí vždy s určitým zpožděním, obvykle do čtyř měsíců po skončení účtovaného období. Pro vymáhání případných nedoplatků jsou standardní postupy a není rozhodující, zda je zpoždění finančního vyrovnání 4-7 měsíců (obvyklý termín), nebo až 16 měsíců (v případě změny vlastníka k 31. lednu) promlčecí lhůta je tříletá v obou případech.

   Při předání bytu se ale mohou obě strany dohodnout a uvést to v kupní smlouvě, že nový vlastník bytu přebírá dluhy původního vlastníka. Pak může vlastník domu provést vyúčtování jen jedno a předložit je novému vlastníkovi bytu za celý rok. Bez takovéto dohody však je povinen provést samostatné vyúčtování pro oba po sobě jdoucí vlastníky.

   Reakce
  • #17748
    Jarmila
   Guest

   Paní Zuzano,

   máte dotaz, která s Vámi sdílí mnoho vlastníků bytů a možná i někteří členové statutárních orgánů.
   Jak zjistíte z jednoho zdejšího vlákna,  odpověď na Váš dotaz bude muset poskytnout soudní praxe.
   Bohužel ani novela se tímto nezbývá.
   Soudy zřejmě nemají co na práci, tak jim je třeba nějakou obstarat.
   Právnické fakulty také chrlí stovky absolventů, tak je potřeba je nějak zaměstnat.

   Co se týče příspěvků, tak není povinnost je vypořádat.
   Ze zákona bohužel nevyplývá pro SVJ ani povinnost vystavit doklad o výši závazků a pohledávek prodávajícího vůči SVJ.
   Ačkoli se běžně o příspěvku účtuje jako o záloze a SVJ tedy vzniká vůči vlastníkovi závazek, stejně jako může SVJ mít za vlastníkem  pohledávku ( splátky úvěru ), nedozví se o nich dle platného a zřejmě ani novelizovaného znění zákona kupující nic.

   Reakce
Zobrazujeme 4 reakce
V reakci na: Vyúčtování

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Informace o vás:
Cancel

Log in with your credentials

Forgot your details?