Vystehovaní nájemce se smlouvou na dobu určitou.

Zvolené téma obsahuje celkem 1 odpověď. Do diskuze (2 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Mgr. Jan Eisenreich Mgr. Jan Eisenreich a poslední změna proběhla před 3 týdny.

 • Vytvořil
  Téma
 • #12457 odpověď

  Stepan

  Dobrý den,

  Nedávno na mě byl přepsán byt po pra-rodičích. Byt je momentálně pronajmut se smlouvou na dobu určitou do roku 2022. Byt bych samozřejmně rád začal užívat já jelikož do ted sám bydlím v nájmu.

  Jaké jsou moje možnosti v tomhle případě? Případně jak bych měl postupovat pokud chci nájemní smlouvu ukončit a nastěhovat se do svého bytu.

  Předem děkuji.

 • Autor
  Odpovědi
 • #13395
  Mgr. Jan Eisenreich Mgr. Jan Eisenreich 
  Účastník

  Obecně platí, že u nájemních smluv uzavřených na dobu určitou je zákonem chráněno postavení nájemce jako slabší smluvní strany a pronajímatele, který bude mít na určitou dobu „vše jisté“.  Změna vlastnictví předmětu nájmu pak nezakládá právo jakékoliv strany nájemní smlouvu vypovědět. Ve Vašem případě je pak nutné prostudovat uzavřenou nájemní smlouvu, která může obsahovat zákonem nezmíněné výpovědní důvody, i vzhledem k relativně dlouhé nájemní době se domnívám, že smlouva výpovědní důvody obsahovat bude. Dle § 2229 OZ pak platí že:

  „Nájem ujednaný na dobu určitou může každá ze stran vypovědět jen v případě, že ve smlouvě byly zároveň ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba.“

  Jestliže smlouva nebude obsahovat některý z výpovědních důvodů, přichází rovněž v úvahu ukončit nájem s nájemcem prostřednictvím společné dohody. Jestliže toto nebude ve Vašich možnostech, je pak třeba zvážit následující:

  Zákon pak obsahuje výčet výpovědních důvodů, jež přicházejí v úvahu u nájmů na dobu určitou, ty jsou však velmi omezené. Obecně platí, že pro pronajímatele je výhodnější zvolit smlouvu na dobu určitou na krátké období. To je totiž nejúčinnější způsob, jakým se pronajímatel může chránit před nezodpovědným nájemníkem a nemusí prokazovat porušování povinností. Otvírá se mu tak navíc prostor pro možné zvyšování nájemného při prodlužování smlouvy. Výpovědní důvody pak jsou velmi omezené zákonem.

   

  Jedná se o § 2288 OZ:

  (1) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době

  a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,

  b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,

  c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

  d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

   

  Obávám se, že pro detailnější odpověď bychom museli znát veškeré parametry smlouvy a další rozhodné skutečnosti pro zvážení všech dalších možností. Výše uvedené však rámcově odpovídá na Váš dotaz.  Pro úplnost dodávám, že výpověď musí být v písemné formě a výpovědní doba počíná běžet v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena nájemci.

  odpověď
Odpověď na: Vystehovaní nájemce se smlouvou na dobu určitou.

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Storno

Přihlásit s uživatelskými údaji

Zapomněli jste heslo?