vyplácení členských podílů

 • Toto téma obsahuje celkem 15 odpovědí. Do diskuze (2 diskutující) se naposledy zapojil uživatel PavelPavel a poslední změna proběhla před 2 roky a 1 měsícem.
 • Vytvořil
  Téma
 • #18122 Odpovědět
  Venda
  Host

  Dobrý den, je povinnost na shromáždění bytového družstva informovat o vyplácení členských podílů?

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 3 vlákna odpovědí
 • Autor
  Odpovědi
  • #18192
    lojza
   Host

   Neznám pojem “shromáždění bytového družstva”. U nás se tomu říká “členská schůze BD”. A za druhé, mohla by jste nějak upřesnit co máte na mysli “členský podíl” v rámci BD ?

   Odpovědět
  • #18294
    Venda
   Host

   Ano, Lojzo, omlouvám se, jedná se o členskou schůzi BD. V našem domě je kombinace BD a SVJ. Z bytového družstva lidé postupně přecházejí do SVJ, přitom ale stále zůstávají i členy BD, protože jim zůstává podíl na několika bytech, které družstvo vlastnilo a ve kterých bydleli lidé, kteří nevstoupili do družstva. Tyto byty družstvo postupně prodalo a nyní je termín, kdy je možné začít vyplácet členům družstva (bez nájemního vztahu k bytu) jejich podíl. Je to spletité a omlouvám se, jestli nepoužívám správné termíny.

   Odpovědět
   • #18422
    Pavel Pavel
    Účastník

    Vendo,

    členové družstva určitě nemají podíl na bytech nečlenů družstva. Podíl na bytech má pouze družstvo.

    Pokud družstvo nějaké byty ze svého vlastnictví prodalo, tak asi dosáhlo zisku. Podle § 750 ZOK se nesmí zisk vyplácet.

    K penězům  na účtu družstva se můžete dostat až po zrušení družstva v rámci likvidace družstva, dříve nikoliv.

    Hezký den!

     

    Odpovědět
    • #18709
      Peter
     Host

     Dobrý den, Pavle,

     zaujala mě Vaše odpověď, protože v našem družstvu řešíme podobnou situaci, jak popisuje Venda. U nás v současnosti existuje souběh BD a SVJ, členové SVJ, kteří si byt již koupili do vlastnictví současně zůstávají, kvůli majetku družstva, i členy družstva. Podle Vašeho výkladu, i kdybychom si to jako členové družstva odhlasovali, nemůžeme dostat vyplaceny naše členské podíly? /Tím bychom současně ukončili i naše členství a v družstvu by už zůstali jenom ti členové, kteří ještě mají nájemní smlouvu s družstvem/. Likvidace družstva je u nás naplánovaná až za 16 let souběžně se splacením úvěru, kterou si družstvo na koupi domu bralo.

     Odpovědět
    • #18756
     Pavel Pavel
     Účastník

     Petře,

     od 1.1.2014 se místo pojmu členský podíl používá pojem družstevní podíl (§595 ZOK).

     Pokud nechcete čekat na podíl na likvidačním zůstatku (§ 756 ZOK), tak podle mého názoru máte jedinou možnost získat vypořádací podíl.

     Vypořádací podíl je upraven v § 748 ZOK. Přednost má ale úprava ve stanovách.

     Doporučuji konzultaci s právníkem znalým družstevního práva.

     Hezký den!

      

     Odpovědět
    • #18780
      Peter
     Host

     Pavle, děkuji za odpověď

     Odpovědět
    • #20000
      Katka
     Host

     Dobrý den, pane Pavle, k výše uvedené problematice mám dotaz, zda může být ve stanovách uvedeno, že vypořádácí podíl se u vlastníka , kterému byl byt převedený do vlastnictví, rovná pouze základnímu členskému vkladu, jestliže základní členský vklad nebyl zdrojem financování družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) bezúplatně převedeného podle jiného právního předpisu, a dalšímu členskému vkladu podle čl. 16 (dodatečnému)? Podotýkám, že družstvo podniká, pronajímá garáže, které byly postaveny i z prostředků, na kterých se člen – vlastník podílel. Domnívám se, že předmětem vypořádacího podílu by měl být i majetkový podíl na garážích.

     Děkuji za odpověď a zdravím, Katka.

     Odpovědět
  • #20018
   Pavel Pavel
   Účastník

   Katko,

   vypořádací podíl je upraven v § 748 ZOK, pokud stanovy neurčují jiný způsob výpočtu.

   Zda se Vám to zdá spravedlivé či nikoliv je nerozhodné.

   Domnívám se, že nepochodíte ani u soudu, který se moc nechce vměšovat do soukromoprávních záležitostí subjektů.

   Jako člen družstva nemáte žádný majetkový podíl na garážích. Garáže patří družstvu.

   Hezký den!

   Odpovědět
   • #20257
     Katka
    Host

    Pavle, děkuji za odpověď. Myslím, že družstvo jsou vlastně členové družstva, tak kdo má potom majetkový podíl na družstvu, když ne oni? Vím, že je rozhodující, co je ve stanovách, ale jde mi o to, že když se podle stanov vypořádací podíl rovná ZČV + členský podíl, kdo bude při likvidaci družstva mít prospěch z majetku družstva?

    Děkuji a zdravím K.

    Odpovědět
    • #20304
     Pavel Pavel
     Účastník

     Katko,

     prospěch z likvidace družstva budou mít členové družstva, kteří se účastní likvidace.

     Členové družstva, kteří z družstva již dříve odešli s vypořádacím podílem (v jakékoliv výši) pochopitelně žádný prospěch z likvidace družstva již mít nemohou, neboť již nejsou členy družstva.

     Hezký den!

     Odpovědět
    • #20310
      Katka
     Host

     Pavle děkuji a dovolím si tady uvést příklad z praxe, kdy družstvo při převodu jednotky členovi nevypořádá ZČV (nebyl použit na výstavbu).  Ve smlouvě o převodu jednotky  je uvedeno, že podpisem smlouvy o převodu zaniká členství, družstvo námitky člena nevezme v potaz a tuto klauzuli ponechá ve smlouvě. Člen tuto smlouvu podepíše a je nucen bránit se soudně.  Prvoinstanční soud potvrdil, že členství nezaniklo, nyní se čeká na rozhodnutí Vrchního soudu. Takto se chová většina SBD a pak při likvidaci družstva mají prospěch z majetku družstva právě ti, kteří se takto chovají. Bohužel v tomto případě družstvo postupuje stejně i při převodech dalších jednotek do vlastnictví. Je věci každého, jak se o svá práva bere. Katka

     Odpovědět
    • #20312
     Pavel Pavel
     Účastník

     Katko,

     pokud někdo podepíše smlouvu, tak je obtížné potom zpochybňovat platnost smlouvy.

     Sleduji judikaturu NS, NSS a ÚS v několika oblastech a nechci se dostat do soukolí českých soudů.

     Ale nikomu samozřejně neupírám právo podstoupit soudní mašinerii.

     Hezký den!

      

     Odpovědět
    • #20365
      Katka
     Host

     Pavle doplňuji, že smlouva byla podepsaná s jednostrannou klauzuli vlastně pod nátlakem, protože SBD nechtělo ve smlouvě na žádost členů nic měnit, i když se jednalo o protiprávní pasáž ve smlouvě, což konstatoval i prvoinstanční soud, kterému bylo doloženo, že se členové snažili SBD přimět ke změně ve smlouvě. Ve smlouvě bylo uvedeno, že podpisem zaniká členství, nebylo tam ani uvedeno, že se na tom obě strany dohodly. Katka

     Odpovědět
    • #20391
     Pavel Pavel
     Účastník

     Katko,

     jistě znáte latinské Pacta sunt servanda.

     Prvoinstační soudy často chybují.

     Ani u VS to nemusí skončit.

     Zajímavý bude až postoj NS.

     Já bych nevýhodnou smlouvu nepodepsal, tím jste se stala do nevýhodné pozice.

     Dejte vědět, jak jste dopadla.

     Hezký den!

     Odpovědět
  • #20025
    Jan Novak
   Host

   Zajimavy stranky [Externí odkaz] pro zobrazení se prosím přihlašte

   Odpovědět
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 3 vlákna odpovědí
Odpověď na: Odpověď č. 18780 v vyplácení členských podílů

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Storno

Log in with your credentials

Forgot your details?