převod vlastnictví bytu na firmu

 • Toto téma obsahuje celkem 6 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel MilanMkujbcmku03375 a poslední změna proběhla před 4 měsíci.
 • Vytvořil
  Téma
 • #23338 Odpovědět
  Jakl
  Host

  Dobrý den, vlastník bytu převedl svůj byt na firmu, kde je jednatelem. Vlastníkem bytu je tedy právnická osoba. Je to právně v pořádku, případně zda z tohoto nemůže pro SVJ plynout nějaký problém?
  Děkuji za odpověď.

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 vlákna odpovědí
 • Autor
  Odpovědi
  • #23342
   Pavel Pavel
   Účastník

   Jednotku může vlastnit fyzická nebo právnická osoba, to není nic v rozporu s právem.

   Právnická osoba ale vede účetnictví a tak se bude více zajímat o vyúčtování příspěvků, dále o to, zda se jednalo o opravy společných částí nebo o technické zhodnocení. To většinou “normální” fyzické osoby nezajímá.

   Hezký den!

   Odpovědět
  • #23352
    Ladislav Laker
   Host

   Pane Jakle, určitá změna pro SVJ nastane ode dne 1. ledna 2001, kdy nastanou účinky novely zákona č. 67/2013 Sb. o službách spojených s užíváním bytů.

   Dosavadní právní úprava definuje osoby rozhodné pro rozúčtování služeb tak, že podle výkladu se vždy počítá vlastník jednotky jako jedna osoba, případně nájemce jako jedna osoba (a s nimi pochopitelně i další osoby “u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období”.

   Novela zákona č. 67/2013 Sb. přidává do této definice další možnost (§ 2 písm. g)  alinea 3): “… osoby, u nichž lze mít za to, že mohou užívat byt, je-li užíván k jinému účelu než k zajištění bytových potřeb, po dobu v souhrnu přesahující 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období”.

   Vzhledem k tomu, že právnická osoba nikdy nemůže mít bytovou potřebu, použije se nejspíše ke stanovení osob rozhodných pro rozúčtování služeb od 1. ledna 2012 tato nová definice. To platí i v případě, že právnická osoba přenechá svůj byt nájemci k jinému než bytovému účelu. (Pokud právnická osoba přenechá byt nájemci k uspokojení jeho bytové potřeby, pak by se pochopitelně postupovalo jako dosud, podle § 2 písm. g) alinea 1 zákona č. 67/2013 Sb.).

   Novela zákona tedy umožňuje nezapočítat osobu vlastníka jednotky či nájemce bytu  jako rozhodnou osobu pro rozúčtování služeb. Mohou tedy od 1. ledna 2021 být v domě byty, u kterých vlastník bude hradit náklady na služby podle počtu “nula osob”.

   SVJ s tím musí počítat, jestliže některé služby jsou hrazeny podle počtu osob.

   Odpovědět
  • #23355
    Ladislav Laker
   Host

   Opravuji dva překlepy: v prvním odstavci namísto 1. ledna 2001 má být “1. ledna 2021”.  Ve čtvrtém odstavci namísto 1. ledna 2012 má být “1. ledna 2021”. Nějak mne dnes prsty neposlouchají, omlouvám se.

   Odpovědět
   • #25404
    MilanMkujbc mku03375
    Host

    Jen drobný dotaz: dnes je 1.1.2021, marně hledám, jakým zákonem či čím byl změněn zákon č. 67/2013 Sb. k 1.1.2021 – konkrétně zmiňovanou úpravu v počtu osob (nula osob) jsem nikde nenašel. Poslední změna zákona 67/2013 Sb. byla provedena zákonem č. 163/2020 Sb. k 1.7.2020. Budu vděčen za nápovědu, zrovna v našem SVJ budeme tento problém s počtem osob řešit.

    Jinak všem do nového roku 2021 hodně štěstí, zdraví a pohody, ostatní již přijde samo (doufejme).

    Odpovědět
    • #25405
      Ladislav Laker
     Host

     Pane mku03375, ve svém textu jsem nikde neuvedl, že by existovala nějaká novela zákona č. 67/2013 Sb. s účinností k 1. lednu 2021. Napsal jsem pouze to, že změny zavedené novelou zákona se použijí při rozúčtování služeb od 1. ledna 2021. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy teprve od počátku nového zúčtovacího období. Viz § 14 zákona.

     Počet osob “nula” je nově možný u každého bytu, je-li užíván k jinému účelu než k zajištění bytových potřeb. Taková situace nastane například je-li byt prázdný (neobsazený).

     Odpovědět
    • #25416
     MilanMkujbc mku03375
     Host

     Pro Ladislav Laker: máte pravdu, neuvědomil jsem si, že změna zákona byla účinná již od 1.7.2020, ale užita může být až pro nové vyúčtování.

     Přesto bych se Vás zeptal na Váš názor na následující situaci (z našeho SVJ): majitel bytu prováděl začátkem roku (leden-únor) rekonstrukci bytu (denně docházeli řemeslníci), potom do 30.6.2020 byl byt neužívaný, majitel však do něj nepravidelně docházel (počet návštěv není znám). Od 1.7.2020 již je byt obýván. Jaký je Váš názor na nulový počet osob v období 1.1.-30.6.2020? Do bytu se určitě nespouštěl po laně nebo z vysokozdvižné plošiny, tedy užíval výtah, po chodbě též chodil, osvětlení společných prostor také “užíval”. Podle mého názoru by se měl podílet v počtu 1 na nákladech za tyto služby za 6 měsíců (minimálně za první 2 měsíce).

     Odpovědět
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 vlákna odpovědí
Odpověď na: Odpověď č. 25404 v převod vlastnictví bytu na firmu

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Storno

Log in with your credentials

Forgot your details?