nesouhlas SVJ s označením sídla na zvonku

 • Toto téma je prázdné.
 • Vytvořil
  Téma
 • #25429 Odpovědět
  memlik
  Host

  Dobrý den,
  mám dotaz k označení sídla s.r.o. vně budovy. Ze zákona musí být sídlo společnosti viditelně označeno, ideálně zvláštní tabulí, ale teoreticky by měl v minimalistické variantě postačit zvonek s názvem společnosti a IČO. Jedná se o společnost umístěnou v bytové jednotce v osobním vlastnictví se souhlasem vlastníků jednotky (rodiče majitele/jednatele), jednatel má trvalé bydliště tamtéž. Firma má za poslední rok nulovou aktivitu, nikdy v minulosti nijak nenarušovala klid a pořádek v domě (§ 136 NOZ). Získání souhlasu SVJ s umístěním jakéhokoliv označení sídla vně budovy, byť jen označením zvonku, je však v tento okamžik nedosažitelné.
  § 2305 NOZ říká “Nájemce může nemovitou věc, kde se nalézá prostor sloužící podnikání, opatřit se souhlasem pronajímatele v přiměřeném rozsahu štíty, návěstími a podobnými znameními; pronajímatel může souhlas odmítnout, má-li pro to vážný důvod.” Na tento paragraf se asi nebude možno přímo odvolat, protože SVJ není pronajímatel a naopak pronajímatel (vlastník bytu) nemůže sám rozhodovat o formě a umístění označení na budově. Přesto, může SVJ bránit splnění zákonné povinnosti označit sídlo v tak minimalistické variantě jako označením zvonku, pokud k tomu nemá vážný důvod? Co by takovým vážným důvodem mohlo být? Kdo má právo určit, SVJ nebo majitel bytu, co bude mít napsáno na zvonku, pokud to není ve stanovách SVJ nijak ošetřeno?
  Předem děkuji za jakoukoliv radu, ideálně s odkazem na nějaký vhodný paragraf

Aktuálně je na stránce zobrazeno 1 vlákno odpovědi
 • Autor
  Odpovědi
  • #25430
   MilanMkujbc mku03375
   Host

   Já bych nejprve zkusil písemnou žádost o souhlas, v případě nesouhlasu též o jeho zdůvodnění.

   Odpovědět
   • #25446
     memlik
    Host

    Děkuji za odpověď, vyzkouším. Přesto bych svoji žádost rád podložil konkrétním ustanovením, zda je možné bránit splnění zákonné povinnosti bez závažného důvodu (ideálně konkrétním paragrafem).

    Odpovědět
  • #25444
    25Malý
   Host

   Domnívám se, že dotaz na nějaký paragraf jste si zodpověděl už v záhlaví svého dotazu: Ze zákona musí být sídlo společnosti viditelně označeno

   Označte firmu na zvonku, označte firmu na dopisní schránce. Námitky ze strany funkcionářů SVJ odmítejte s živnostenským listem v ruce a s poukazem na svoji povinnost.

   Nejste s výborem ve při?

    

   Odpovědět
   • #25447
     memlik
    Host

    Kdybych se na chvíli stal obhájcem protistrany, namítal bych, že to je povinnost firmy, nikoliv SVJ. A přelepení zvonku by se v extrémním případě dalo charakterizovat jako poškozování cizí věci. Proto bych se rád vyhnul tomuto postupu “na sílu”. V žádné další při s výborem nejsem.

    Odpovědět
    • #25448
      Ladislav Laker
     Host

     Memliku, SVJ jako osoba zajišťující správu domu nemá žádné právo kecat do toho jaký nápis si vlastníci jednotek dají na své domovní schránky, případně na označení zvonku.

     Jestliže ty štítky může měnit vlastník jednotky svépomocí, máte věc vyřešenou.

     Jestliže přístup je pod uzamčením (např. do domovního tabla), pak je nutná součinnost SVJ. Pak jim například dodáte vytištěný štítek správných rozměrů s vaším textem a SVJ je povinno provést výměnu.

     Možná Vám za to něco naúčtují, ale nemají právo cenzurovat text který si přejete na schránce/na zvonku mít. Jedině by mohli předepsat jednotný typ písma a velkost písma, aby byl dodržen jednotný vzhled.

      

     sou povinni tam umístit co jim dáte.

     3+tuj9c9 spr8vu domu nem8 pr8vo kecat do toho co maj9 vlastn9ci jednotek na domovn9ch schr8nk8ch

     Odpovědět
Aktuálně je na stránce zobrazeno 1 vlákno odpovědi
Odpověď na: Odpověď č. 25446 v nesouhlas SVJ s označením sídla na zvonku

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Storno

Log in with your credentials

Forgot your details?