Lexikon pojmů-příjem SVJ

 • Toto téma obsahuje celkem 7 odpovědí. Do diskuze (2 diskutující) se naposledy zapojil uživatel lake a poslední změna proběhla před 1 rokem a 8 měsíci.
 • Vytvořil
  Téma
 • #22447 Odpovědět
  Jarmila
  Host

  Cituji:
  “Co patří do příjmu SVJ
  redakce Okolobytu.cz, 06/10/2019, Lexikon, 0
  příjem SVJ

  • nájemné z pronájmu společných částí domu”

  Myslíte to vážně?

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 4 vlákna odpovědí
 • Autor
  Odpovědi
  • #22458
   Pavel Pavel
   Účastník

   Jarmilo,

   máte pravdu, že příjmy “nájemné z pronájmu společných částí domu” a příjmy “od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení pro tyto osoby” označuje NV 366/2013 Sb. v § 16/2 písm. a) a c) za příjmy, které nejsou příjmem SVJ.

   Ale toto NV pod pojmem příjmy myslí pojem výnosy.

   Pokud přijde do banky nebo pokladny nějaká částka, tak se účetně označí jako příjem a je to v pořádku.

   Takže bych byl pro opravu NV, aby používalo obecně pochopitelné pojmy. Ale NV píší právníci, nikoliv ekonomové.

   Hezký den!

   Odpovědět
  • #22495
    Jarmila
   Host

   “Ale toto NV pod pojmem příjmy myslí pojem výnosy.”

   To chápu.

   Ale co rozuměl těmi příjmy autor lexikonu pojmů?

   Mohl by to vysvětlit?

   Odpovědět
  • #22497

   Na odpovědi pracujeme s právníkem, který nám s lexikonem pomáhal. V průběhu příštího týdne sem odpověď vložíme.

   Odpovědět
  • #22506
    lake
   Host

   Odjakživa platilo a platí, že příjem z pronájmu je příjmem PRONAJÍMATELE. Ministerstvo fnancí k tomu metodicky vysvětlovalo, že pronajímatelem je každá osoba, která je oprávněna s předmětem nemovitostí nakládat (na základě vlastnického práva, na základě smlouvy, atd.).

   Příjmy z pronájmu jsou předmětem daně u příjemce. K tomu viz  zákon o daních z příjmů.

   Nařízení vlády však nesmyslně uvádí, že příjem z pronájmu NENÍ příjmem pronajímatele, je-li pronajímatelem SVJ.  Jde tedy o rozpor mezi dvěma právními předpisy. Podle obecných výkladových pravidel je třeba dát přednost tomu z obou předpisů, který má vyšší právní sílu.  Lex superior derogat legi inferiori. Zákon o daních z příjmů je nepochybně předpisem s vyšší právní silou nežli pouhé nařízení vlády. Pokud zákonodárce snad chtěl změnit definici příjmů, měl tak učinit změnou ZoDP. Nikoliv pouhým nařízením vlády.

   Ministerstvo ovšem dlouhodobě porušuje zákon, když protiprávně šíří ten výklad, že příjem z pronájmu společné části domu není příjmem SVJ.  Další zmatek, který způsobili ouředníci …

   Odpovědět
  • #22507
   spravedlivy Jitka
   Host

   SVJ dle NV §10 odst. d) mohou uzavírat smlouvy o nájmu společných částí domu. Ale zároveň dle NOZ nesmí SVJ podnikat. Proto NV uvádí, že jde o příjem jednotlivých vlastníků nikoliv o výnos SVJ.  Každý vlastník si pak rozhoduje sám, jak s tímto příjmem naloží. SVJ nemůže snad rozhodovat o příjmu druhých.

    

   Odpovědět
   • #22510

    Pojem z lexikonu jsme aktualizovali. Snad je nyní náš výklad jasnější.

    Odpovědět
   • #22512
     lake
    Host

    Paní Jitko, mícháte dohromady různé pojmy. V nařízení vlády č. 366/2013 Sb. nikde není uveden pojem “výnos”. To jste si tedy s něčím spletla.

    Nevím, proč zdůrazňujete že SVJ nesmí podnikat. To nemá žádnou spojitost s otázkou zda ty peníze, které přistanou na účtu SVJ (na základě dvoustranné smlouvy mezi pronajímatelem SVJ a nájemcem) jsou příjmem pronajímatele. Jsou. Až bude změněn zákon o daních z příjmů, pak to možná bude jinak. Do t0 doby jsou veškeré ministerské výklady protizákonné.

    Jiná věc je, že SVJ nesmí při své činnosti být v postavení podnikatele, to jest nesmí soustavně vyvíjet činnost za účelem dosažení zisku (§ 1194 občanského zákoníku). Však také platí, že SVJ by svůj příjem z pronájmu mělo převést na vlastníka pronajímané části domu. Žádný zisk tedy nedosáhne. To je nejspíše obsahem smlouvy mezi SVJ a vlastníkem pronajímané části.

    SVJ nepotřebuje žádné nařízení vlády k tomu, aby bylo oprávněno uzavírat smlouvy o pronájmu společných částí. To se rozumí samo sebou, že SVJ toto právo může nabýt i kdyby žádné nařízení vlády neexistovalo.  SVJ bude pronajímat cizí místnosti či prostory na základě dohody s vlastníkem domu.

    Rozumím tomu proč se nařízení vlády neobratně pokusilo postavit na hlavu existující právní řád a daňový systém. Ale toto by zákonodárce měl provést novelizací zákona o daních z příjmů! Ne tímto zmatečným způsobem.

    Odpovědět
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 4 vlákna odpovědí
Odpověď na: Odpověď č. 22507 v Lexikon pojmů-příjem SVJ

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Storno

Log in with your credentials

Forgot your details?