Odpověď na: Smlouvy na pronájem společných prostor

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu Smlouvy na pronájem společných prostor Odpověď na: Smlouvy na pronájem společných prostor

#28691
MilanMkujbcmku03375
Host

Jen k bodu 3. – Vůči společenství vlastníků při více majitelích vystupuje vždy pouze 1 z majitelů, který však musí mít plné moci od ostatních spolumajitelů v takovém rozsahu, aby byl zplnomocněn jednat za více než 50% majitelů.

Příklad 1: byt vlastní 3 majitelé, každý 1/3 bytu. Jedná ten, kdo má plnou moc od jednoho nebo obou zbývajících spolumajitelů.

Příklad 2: byt vlastní 4 majitelé, každý 1/4 bytu. Jedná ten, kdo má plnou moc od 2 nebo 3 dalších spolumajitelů (1 nestačí, neboť by měl pouze 50%).

V plné moci by bylo dobře ověřit, k čemu je jednající zplnomocněn od zmocnitele…