Odpověď na: povinné měřiče tepla

Úvod Fóra Všechny kategorie Teplo a voda povinné měřiče tepla Odpověď na: povinné měřiče tepla

#28640
Ladislav Laker
Host

Paní Trčková to popsala poněkud nepřesně.

Existuje povinnost uložená v § 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb.; výjimka z této povinnosti pro některé budovy, stavby a prostory  je obsažena přímo v § 7 odst. 10 zákona.

Vedle toho existuje prováděcí právní předpis, který pouze upřesňuje rozsah vybavení bytu přístroji dle zákona. Tímto prováděcím předpisem je  vyhláška č. 194/2007 Sb., viz  ustanovení § 7a odst. 1 , 2, 3.  Výjimka kterou jsem dříve zmínil je obsažena v § 7a odst. 4 vyhlášky:

  • Odstavce 1 až 3 se nevztahují na případy, kdy se neprovádí rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě.  

Jak jsem už napsal v lednu: Při platbě za službu “vytápění” paušálem nedochází k rozúčtování nákladů. Proto nevzniká ani povinnost instalovat jakákoli měřidla či “přístroje registrující”, ani nevznikne povinnost cokoliv odečítat či poskytovat měsíčně informace o spotřebě.  Totéž platí pro službu “centralizované poskytování teplé vody”. Rozhodnutí o úhradě těchto služeb paušálem může nastat postupem podle  § 9 zákona č. 67/2013 Sb..