Odpověď na: Co s členy SVJ bez vypořádacího podílu z BD?

Úvod Fóra Všechny kategorie Finance Co s členy SVJ bez vypořádacího podílu z BD? Odpověď na: Co s členy SVJ bez vypořádacího podílu z BD?

#28600
Ladislav Laker
Host

Ello, přestaňte fantazírovat o jakémsi FO. Fond oprav může mít například bytové družstvo. SVJ však žádný fond oprav zpravidla nevytváří. Nemá majetek, kvůli kterému by stálo za to tvořit fond právnické osoby.

Podle § 1208 pím. e) bod 2 platí, že shromáždění rozhoduje o opravě nebo údržbě společné části (…) převyšují-li náklady částku stanovenou prováděcím právním předpisem; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného. Proti rozhodnutí o opravě většinou není možné úspěšně se obrátit na soud.

Zcela jiný případ je rozhodování podle § 1208 písm. c) o schválení rozpočtu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu a pozemku pro příští období. Příspěvky pro příští období měly a mohly být v uplynulých letech stanoveny tak, aby v budoucnu pokryly náklady na budoucí nutné opravy.

  • Je-li náhlé a neočekávané zvýšení příspěvku nutné pro nezbytné a neodkladné opravy, pak to svědčí o špatném dřívějším plánování a neřádném zajišťování správy domu právnickou osobou SVJ.
  • Jestliže toto zvýšení příspěvku není určeno na nutný účel, pak jde o rozhodnutí nemravné, které by mělo na některé vlastníky jednotek “rdousící, resp. likvidační účinek, který by případně mohl vést k závěru o porušení práva na ochranu vlastnictví”, jak se vyjádřil Ústavní soud v usnesení ze dne 19. 3. 2019, sp. zn. II. ÚS 1484/18.

Řešením je dohoda, podle které schválené opravy uhradí SVJ částečně ze svého účtu a částečně z úvěru. Vlastníci kteří složí požadovanou částku předem jako zálohu, se nebudou nijak podílet na nákladech sjednání úvěru, na nákladech  vedení úvěrového účtu, ani na splácení úroků z úvěru. Výše úvěru bude stanovena tak, aby zahrnovala pouze tu část nákladů, která nebude pokryta přijatými zálohami.

Takové řešení bych považoval za mravné, vyvážené a spravedlivé. Za naprosto nepřijatelnou ovšem považuji myšlenku že někomu bude platba na správu “odpuštěna” nebo “částečně odpuštěna”.