Odpověď na: hlasování per rollam

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu hlasování per rollam Odpověď na: hlasování per rollam

#28416
Ladislav Laker
Host

Pane jiri77, zákon pamatuje na možnost rozhodovat mimo zasedání, pokud to připustí stanovy (§ 1211 odst. 1).

Domnívám se, že byste si měli toto upravit ve stanovách. Ovšem bude-li se hlasovat per rollam aniž by to stanovy připustily, nestane se vůbec nic. Žádný člen SVJ nebyl přece zkrácen na svých právech:

  • každý byl uvědoměn o potřebě rozhodnout,
  • každý dostal návrh usnesení,
  • každému bylo umožněno seznámit se s podklady,
  • každému byla poskytnuta lhůta pro vyjádření.

Navíc při rozhodování per rollam je kvorum pro přijetí usnesení zpravidla přísnější než při rozhodování na shromáždění: na shromáždění by postačovala většina hlasů z přítomných, kdežto při hlasování per rollam je vždy nutné počítat většinu hlasů ze všech hlasů.

Budete-li tedy rozhodovat per rollam rovnou, jde sice o formální pochybení, ale nemá to žádný vliv na konečný výsledek hlasování. Opačný názor by byl přepjatý formalismus.