Odpověď na: placení společných prostor: energie , úklid,opravy revize a pod.

Úvod Fóra Všechny kategorie Finance placení společných prostor: energie , úklid,opravy revize a pod. Odpověď na: placení společných prostor: energie , úklid,opravy revize a pod.

#28320
Ladislav Laker
Host

Pane mku03375, vezměte laskavě na vědomí, že podle § 6 odst. 4 zákona č. 67/2013 Sb. platí, že “spotřební složka se rozdělí mezi příjemce služeb poměrně podle náměrů vodoměrů na teplou vodu instalovaných u příjemců služeb”. Z uvedeného plyne, že cena tepla v 1 m3 odebrané vody je shodná pro všechny příjemce služby.

Dále si zjistěte, že podle § 4 odst. 7 vyhlášky č. 269/2015 Sb. platí, že “náklady na spotřebovanou vodu použitou k poskytování teplé vody rozdělí poskytovatel služeb mezi příjemce služeb poměrně podle náměrů instalovaných vodoměrů u příjemců služeb”.  Z uvedeného plyne, že i cena 1 m3 samotné (studené) vody odebrané v teplé vodě je shodná pro všechny příjemce služby.

Vy argumentujete základní složkou nákladů na poskytování služby “centralizované poskytování teplé vody”. Zcela Vám ovšem ušlo, že jde o jiný náklad, který není nijak svázán s odběrem teplé vody v jednotkách m3. I účel základní složky nákladů je odlišný: slouží k hrazení ztrát tepla při neustálé cirkulaci teplé vody v potrubí a k hrazení elektrické energie k provozu cirkulačního čerpadla. Tento náklad nepochybně existuje ve stále stejné výši, i kdyby žádný vlastník jednotky neodebral ani litr teplé vody. Právě proto je označován “základní složka”.  Proto se tato část nákladů na službu neodvozuje od odebraného objemu teplé vody.

Vy směšujete náklad na vodu a její ohřev (spotřební složka nákladu na službu) s nákladem na pokrytí ztrát cirkulací (základní složka nákladu na službu). Ponechte si Váš nesprávný názor; já si ponechám svůj názor souladný se zákonem a s vyhláškou.

Cookie Consent with Real Cookie Banner