Odpověď na: placení společných prostor: energie , úklid,opravy revize a pod.

Úvod Fóra Všechny kategorie Finance placení společných prostor: energie , úklid,opravy revize a pod. Odpověď na: placení společných prostor: energie , úklid,opravy revize a pod.

#28296
Ladislav Laker
Host
  • Pan Mku03375 zde napsal dne 08.09.2018:  “… že Vám rozúčtovávají ohřev teplé vody podle plochy, to Vám nevadí? Vždyť proč majitel plošně většího bytu má mít 1 m3 dražší než majitel bytu malometrážního? Jde stále o 1 m3 vody.” 

Toto tvrzení je nepravdivé. Diskutér Mku03375 nezná znění vyhlášky č. 269/2015 Sb., a zřejmě z toho důvodu má naprosto mylnou představu o rozúčtování služby “centralizované poskytování teplé vody”.

Ve skutečnosti je cena za 1 m3 teplé vody stejná pro každého příjemce služby, bez ohledu na velikost jeho bytu. To se týká jak ceny vody samotné (vodné a stočné), tak i ceny tepla  v teplé vodě.

Něco zcela jiného jsou technické ztráty tepla při cirkulací vody v potrubí: teplá voda obíhá v systému nepřetržitě a je neustále dohřívána na stanovenou teplotu, aby každý uživatel měl teplou vodu k dispozici “na kohoutku”. Skutečný náklad na ztráty tepla cirkulací může být zjištěn (měřením tepelných ztrát v cirkulační smyčce teplé vody), nebo se určí náhradním způsobem (odhadem) jako 30%  z celkových nákladů. Tento náklad je obsažen v základní složce nákladů na poskytování služby. Základní složka – jak už samotný název napovídá – nemá žádnou vazbu na spotřebu teplé vody v bytech. Proto se rozúčtuje rovnoměrně podle podlahových ploch bytů, nikoli podle náměrů bytových vodoměrů.

Není tedy pravdivé tvrzení, že by majitel plošně většího bytu měl snad mít 1 m3 dražší než majitel bytu malometrážního. Cena spotřební složky je samozřejmě shodná pro všechny příjemce služby ve zúčtovací jednotce.

Naprosto shodně se např. u odběru elektrické energie hradí platba “za elektroměr” podle proudové hodnoty hlavního jističe, bez ohledu na to zda byla či nebyla odebrána nějaká elektrická energie.