Odpověď na: zákon o rušení nočního klidu

Úvod Fóra Všechny kategorie Legislativa zákon o rušení nočního klidu Odpověď na: zákon o rušení nočního klidu

#28291
Ladislav Laker
Host

Ctirade, v tomto případě jde o obtěžování pachem. Nemá to naprosto nic společného s “rušenim nočního klidu”.

Ostatně část zdejší diskuse se vůbec netýká “nočního klidu”. Přestupkem je pouze rušení nočního klidu na veřejnosti (přestupek podle § 5 písm. d) zákona č. 251/2016 Sb.). Vnitřní prostory bytového domu však nejsou veřejným prostranstvím, ani místem přístupným veřejnosti. Ustanovení přestupkového zákona o “porušování nočního klidu” se nemohou vůbec uplatnit uvnitř bytového domu (mezi sousedy). 

Veškeré stesky na rušení ze sousedního bytu (hovor, hudba, křik, dupání, štěkot psa, zvuky při sprchování, …) se nebudou řešit podle přestupkového zákona. Pokud tomu nevěříte, přečtěte si v zákoně č. 251/2016 Sb. ustanovení § 7 Přestupky proti občanskému soužití. Žádný noční klid tam není zmíněn.

Takové případy “sousedského” obtěžování z bytu do bytu by se mohly řešit podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ovšem to by hladina hluku musela překračovat hodnotu stanovenou podzákonným právním předpisem. K tomu viz § 34 odst. 1 tohoto zákona. Překročení hlukových limitů se ovšem musí prokazovat nákladným měřením s použitím speciálních přístrojů.

Takže v praxi použitelným ustanovením je § 1013 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. o sousedském obtěžování imisemi (odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky). Zakázáno není každé obtěžování, nýbrž pouze takové obtěžování při kterém “imise vnikají na pozemek [do bytu] jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům” a zároveň “podstatně omezují obvyklé užívání”.