Odpověď na: platba za odpad

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu platba za odpad Odpověď na: platba za odpad

#28224
Ladislav Laker
Host

Paní Růženo, ujasněte si zda píšete o bydlišti, nebo o trvalém pobytu. To jsou dva naprosto odlišné pojmy. Pravděpodobně je po Vás požadováno placení jak v místě kde máte bydliště, tak i na adrese Vašeho trvalého pobytu. Máte však povinnost platit obecní poplatek pouze jednou, a to pouze v místě bydliště.

V hlavním městě Praze platí ode dne 1. ledna 2022 nová vyhláška č. 17/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Podle § 2 této vyhlášky platí:

  • Poplatníkem poplatku je:  a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo  b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.
  • Plátcem poplatku je:  a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo  b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.

Z uvedeného plyne, že jste poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu. Povinnost platit máte samozřejmě pouze jednou, a to v místě Vašeho bydliště. Na této adrese odvádíte poplatek vlastníkovi bytu, nebo vlastníkovi rodinného domu, nebo platíte k rukám SVJ (pokud v domě vzniklo).

Nemáte však povinnost nikomu nic hradit mimo místo Vašeho bydliště. Problém je  v tom, že pojem “bydliště” je neurčitý (a nemá naprosto nic společného s trvalým pobytem). Definice “bydliště” je uvedena v § 80 zákona č. 89/2012 Sb..

Obecně se dá říci, že pokud se na adrese trvalého pobytu nezdržujete, nežijete tam,  nemáte tam majetek, ani se nepodílíte na hrazení životních nákladů osob žijících v tom bytě, pak nejspíše máte bydliště jinde. Musíte ale být připravena prokázat kde je Vaše bydliště: například nájemní smlouvou, placením za dodávky elektřiny, plynu či internetu na adrese Vašeho skutečného bydliště, svědectvím příbuzných a známých, atd. Bohužel na “bydliště” Vám nikdo nedá úřední papír. Musíte tvrzení o bydlišti nějak prokazovat sama.