Odpověď na: Lze o volbě výboru hlasovat perr rollam?

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu Lze o volbě výboru hlasovat perr rollam? Odpověď na: Lze o volbě výboru hlasovat perr rollam?

#28191
MilanMkujbcmku03375
Host

Jen pro doplnění – souhlas s přijetím funkce bylo součástí čestného prohlášení, které obsahovalo tyto body – souhlas s ustanovením do funkce člena výboru (případně také plus souhlas s výkonem funkce předsedy/místopředsedy); souhlas se zápisem své osoby do rejstříku SVJ; prohlášení, že není v úpadku; prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu předpisů o živnostenském podnikání; prohlášení o způsobilosti k právním úkonům a splňování zákonných podmínek k výkonu funkce člena výboru.

Toto s ověřením podpisu.

Doporučoval bych si ověřit na rejstříku, kolik a jakých dokladů budou požadovat (zápis ze schůze …) a zda musí býti podpisy ověřeny.

Toto je však až ta třešnička na dortu po úspěšném absolvování voleb v SVJ.