Odpověď na: Jak odvolat předsedu SVJ

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu Jak odvolat předsedu SVJ Odpověď na: Jak odvolat předsedu SVJ

#28183
Miroslav Jerije
Host

Tato otázka nemá řešení. Pokud má arogantní předsedaJak odvolat předsedu SVJ

VYTVOŘIL

TÉMA

05/12/2020 v 11:37 #25196ODPOVĚDĚT

 

Jan85

Dobrý den, jak máme postupovat, když potřebujeme odvolat předsedu SVJ? Důvod je jednoduchý – nekoná svoji funkci a ani se s ním nedá na ničem domluvit.

 

ODPOVĚDI

05/12/2020 V 11:48#25197

MilanMkujbc

mku03375

Postupujte podle ustanovení a) NOZ 89/2012 Sb., b) stanov Vašeho SVJ.  – nechte svolat schůzi shromáždění vlastníků s programem. Nebude-li předseda, potažmo výbor ve stanovené lhůtě konat, svolejte ji sami podle ustanovení výše uvedených bodů a) a b). Nezapomeňte na počet hlasů členů SVJ, potřebný pro tento postup.

 

Jen poznámka – předpokládám, že postup pro svolání schůze shromáždění vlastníků členy (nikoliv výborem) máte zakotven ve stanovách.

 

ODPOVĚDĚT

24/12/2021 V 17:54#28177

 

Milan Burda

Nemyslím, že vaše odpověď je až zas tak přesná. §89 NOZ v zásadě až zas tak problém neřeší. Většina Stanov by se pak zásadně neměla odchýlit od litery zákona. V zásadě platí, že pokud Stanovy odporují zákonu, nadřazen je zákon – v případě napadení u soudu pak SS vychází ze zákonů. Stanovy se mohou lišit, pokud jsou třeba přísnější než zákon nikoli naopak

 

Obecně je předseda Výboru SVJ či jiné koorporace povinen jednat formou řádného hospodáře – zde kolize nedokonalosti zákona – má být SPRÁVCE – neb předseda je správcem společné věci. Člen výboru je podřízen Předseovi – ten jej úkoluje Výbor volí Shromáždění – též odvolává celý výbor nebo jen některého člena

 

A k odpovědi, jíž doplnil hned další – Svolat Shromáždění může kterýkoli člen SVJ pokud k podpoře získá 2/3 vlastníků (tento počet naopak může být upraven Stanovami)

 

ODPOVĚDĚT

25/12/2021 V 13:56#28178

 

Ladislav Laker

Burda zde píše nesmysly. Ignorujte jej.

 

ODPOVĚDĚT

05/12/2020 V 13:00#25198

Pavel

Pavel

Jane85,

 

1) uvádíte zde většinový názor? Bez většiny nic nezmůžete

 

2) odvolat někoho není problém, ale máte někoho lepšího?

 

3) ve stupni PES 3 Covid se uvnitř může sejít max. 10 lidí. Přitom dnes je PES na hranici a hrozí, že se přejde na stupeň 4.

 

 

 

Hezký den a hlavně zdraví!

 

 

 

ODPOVĚDĚT

05/12/2020 V 15:16#25199

MilanMkujbc

mku03375

Pokud bude mít dostatečný počet plných mocí (u SVJ není limit, u BD ano), potom se to dá zrealizovat i za stávající situace !!!

 

ODPOVĚDĚT

18/12/2020 V 15:54#25309

 

Kolmašová

Prosím konkrétní informaci, jak odvolat předsedu SVJ, který si bez schválení dělá co chce, protože má skoupeno 49 procent bytových jednotek. Všechny akce si koordinuje sám, jen to, že nikdo nechtěl jeho funkci dělat, byl opět zvolen. Ale situace se již vyhrocuje a bylo by možné jeho funkci předat  Správě majetku.Bohužel nejsou zpracovány nové Stanovy.

 

ODPOVĚDĚT

18/12/2020 V 20:28#25310

 

Ladislav Laker

Otázky typu “jak odvolat předsedu” jsou buď zbytečné, nebo jsou nesmyslné.

 

O zbytečnou otázku jde, protože postup volby i odvolání člena výboru je jistě uveden  ve stanovách SVJ. Pokud si tazatel(ka) nedovede ani přečíst stanovy a zařídit se podle nich, pak nemá smysl aby se snažil(a) iniciovat nějaké změny v SVJ.

 

O nesmyslnou otázku jde pokud SVJ nemá výbor, nýbrž jednočlenný statutární orgán – předsedu společenství vlastníků jednotek. V tomto případě je otázka o odvolání naprostým nesmyslem, protože vždy jde v první řadě o to, aby právnická osoba SVJ měla statutární orgán. Je tedy třeba namísto odvolání řešit volbu nového předsedy SVJ. Teprve volbou může být dosavadní předseda nahrazen. Opět platí, že dotazem na “odvolání” dává tazatel(ka) najevo že nerozumí tomu co se děje v SVJ.

 

Pro paní Kolmašovou: Není pro mne srozumitelná Vaše poznámka že “bohužel nejsou zpracovány nové stanovy”. Vaše SVJ přece stanovy má, a jsou nepochybně vloženy v rejstříku. V čem vidíte souvislost s volbou/odvoláním člena statutárního orgánu?

 

ODPOVĚDĚT

15/01/2021 V 18:38#25508

 

Patrik Štrait

Ještě bych doplnil pana Lakera o to, že může jít i o nesmyslnou otázku i v případě že SVJ výbor má. Častým případem je zavedená praxe, že shromáždění volí pouze jednotlivé členy výbor, tedy výbor celý, ale již není v pravomoci shromáždění určovat a rozdělovat funkce ve výboru, tzn. kdo bude předseda, místopředseda atd. To má v pravomoci výbor, který si na svém prvním zasedání role rozdělí. V takovém případě pak shromáždění nemůže rozhodnout o odvolání někoho z funkce (z funkce předsedy), může jen rozhodnout o odvolání někoho z výboru.

 

Znalost stanov je naprosto klíčová.

 

ODPOVĚDĚT může se předseda mstít členům SVJ, kteří naznačují nespokojenost s řízením SVJ a prací výboru. Například tím, že jim předepíše vyšší spotřebu vody nebo tepla, nebo je jinak buzeruje, uráží, zesměšňuje a brání jim tak uplatňovat jejich práva, dokonce i tím, že nepřipustí, aby mohli být zvoleni na shromáždění do výboru společenství. I když se všichni před tím upejpají, že už to nemohou dělat, nejednou projeví obrovský zájem a jsou zvoleni. On si každý rozmyslí, je nevolit! Předseda a jeho “záprtek” jako člen výboru mají dispoziční právo k finančním prostředkům, takže jen oni si mohou zaplatit poraděnky, právníky a společnosti zaštiťující se poradenstvím pro SVJ. Vždyť o peníze jde v první řadě. Stanovy, domovní řády a zákony jsou pro takto vedená společenství jen nepatrnou překážkou, kterou zmákne každý průměrný právník zaplacený z prostředků SVJ. Ono se totiž všechno dá “vyložit vždycky trochu jinak”!

Já vím, je to absurdní, ale takové máme právo a zákony. Přestože vedení společenství vlastníků by mělo mít jasná jednoduchá pravidla řízení, která má ve fungujícím státě každý ekonomický subjekt, při jejichž neplnění může být zodpovědný orgán SVJ trestně stíhán. Jenomže podle našich zákonů SVJ zřejmě není ekonomický subjekt! Proto se vymýšlí různé zákonné švejkoviny, jako je zákon o vlastnictví bytů nebo příslušné pasáže NOZ. Vzpomeňte si na veselou frašku “Vlastníci” pana režiséra Havelky.

Že je to jednoduché, o tom svědčí řada zodpovědně vedených SVJ. I když, jak to vyplývá z předchozích příspěvků, se najde dost naivních, kteří by obecně problematiku SVJ chtěli proti podvodníkům a arogantním šmejdům řešit podle současných předpisů.

S pozdravem Míru zdar!