Odpověď na: Rozpočet SVJ, fond oprav

Úvod Fóra Všechny kategorie Finance Rozpočet SVJ, fond oprav Odpověď na: Rozpočet SVJ, fond oprav

#27918
Ladislav Laker
Host

Jirko, mýlíte se ohledně nařízení vlády. Jestliže jde pouze o prováděcí (podřízený) právní předpis, jak jste napsal, pak  v zákoně by muselo být výslovně uvedeno zmocňovací ustanovení, které by opravňovalo vládu uložit určitou povinnost nad rámec zákona.

Takové zmocňovací ustanovení však zákon neobsahuje. Takže platí co jsem napsal: Nařízení vlády si v této části můžete strčit za klobouk, protože neukládá nikomu žádnou vymahatelnou povinnost.

Pokud vás zajímají zápisy ze shromáždění, SVJ je povinno je archivovat (včetně pozvánek a hlasovacích listin). Můžete do těchto dokladů nahlížet podle § 1179.

Mýlíte se však naprosto, pokud se domníváte, že zápis ze shromáždění obsahuje nějakou vymahatelnou povinnost pro vlastníka jednotky. Zápis ze shromáždění pouze dokládá rozhodnutí nejvyššího orgánu právnické osoby, a toto rozhodnutí je závazné pro výbor. Je pak povinností členů výboru právně jednat za SVJ a prokazatelně vyzvat vlastníky jednotek ke splnění povinností, které byly shromážděním odhlasovány.

Pouhá existence zápisu ze shromáždění nemá sama o sobě pro vlastníka jednotky žádné právní účinky. Nejde o právní jednání právnické osoby SVJ vůči svému členovi ani vůči vlastníkovi jednotky. Ostatně vlastník jednotky nemá zákonnou povinnost ani účastnit se shromáždění, ani dodatečně studovat zápisy ze shromáždění.

Opakujete mylná tvrzení o jakémsi rozpočtu a evidenčním listu. Pokud tyto listiny jsou nějak definovány ve stanovách vašeho SVJ, najděte si to tam. My neznáme vaše stanovy.