Odpověď na: volba výboru SVJ

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu volba výboru SVJ Odpověď na: volba výboru SVJ

#27892
Ladislav Laker
Host

Lenko, nejste osamoceni. Zkušenost v této věci mají tisíce SVJ. Vlastníci jednotek chtějí bydlet, ale nechtějí se starat o svůj majetek. A co je nejhorší – nechtějí ani pořádně zaplatit někomu, kdo se jim o ten majetek postará.

  1. Máte možnost zvýšit odměny pro členy výboru tak, aby se nějací zájemci našli. Potom ovšem mohou být zvoleni neschopní zmatkaři, přilákaní jen vidinou peněz.
  2. Máte možnost změnit stanovy a ustavit si jako statutára jednu osobu – předsedu SVJ.  Je možno mu nabídnout stejnou částku, kterou brali dosavadní členové výboru dohromady; a ani nemusíte hlasovat o nějakém navýšení rozpočtu.
  3. Je možné hledat předsedu SVJ mimo členy SVJ: nejlépe pečlivá osoba, která má zkušenosti a dostatek času (důchodce/důchodkyně), možno blízký příbuzný některého vlastníka jednotky.
  4. Mnoho firem dnes nabízí služby profesionálního předsedy. Bude to ovšem dražší, než jsou vlastníci zvyklí.
  5. Nelze-li věc takto vyřešit, existuje ještě pojistka: soud může právnické osobě SVJ ustanovit opatrovníka. To bývá to nejhorší ze všech špatných řešení – jak finančně, tak funkčně.