Odpověď na: Rozpočet SVJ, fond oprav

Úvod Fóra Všechny kategorie Finance Rozpočet SVJ, fond oprav Odpověď na: Rozpočet SVJ, fond oprav

#27881
Ladislav Laker
Host

V první řadě se mýlíte ohledně právního předpisu č. 366/2013 Sb.. Nejedná se o zákon, nýbrž o pouhé nařízení vlády. Co je tam uvedeno o rozpočtu a jeho schvalování není právně závazné pro nikoho.

Dále se mýlíte v pojmech: neexistuje žádný “fond oprav”. Ten by si mohlo zřídit např. bytové družstvo, a naplňoval by se z daňově účinných příjmů/výnosů družstva – tedy nejspíše z přijatého nájemného.

Zda majitel podepsal nějaké “evidenční listy” je naprosto bezvýznamné. Neznám žádnou povinnost vlastníka jednotky, která by se snad měla odvozovat z podpisu jakéhosi “evidenčního listu”.

Vlastník jednotky je vždy povinen hradit příspěvky na správu domu a zálohy/doplatky na služby. Tato povinnost existuje ze zákona. Povinnost hradit předepsanou částku v předepsané výši vzniká zpravidla doručením předpisu plateb, případně i odmítnutím takový předpis převzít.

Nečinnost členů výboru je možno nejlépe vyřešit jejich odvoláním a volbou jiných osob. Zákon bohužel nezná žádné tresty ve smyslu bičování, kamenování, vystavení hříšníka na pranýři, potápění v koši do vody, atd..

Jestliže nastalo bezdůvodné obohacení a Vy jste bezdůvodně ochuzenou osobou, pak to samozřejmě můžete řešit. Neuvedl jste ovšem žádné podrobnosti; odpověď tedy nemůžete dostat.

Pokud došlo k porušení povinností při správě cizího majetku, jste povinen tvrdit a prokazovat, že (1) správce majetku (SVJ) porušil zákonem uloženou nebo smluvně převzatou povinnost spravovat cizí majetek, (2) že Vám způsobil škodu, a že (3) škoda je v příčinné souvislosti s porušením povinnosti správce. Při tom se posoudí zda máte i Vy podíl na vzniklé škodě, např. z důvodu Vaší nečinnosti. Opět platí že na zcela obecný dotaz nemá smysl odpovídat.