Odpověď na: pojištění členů výboru

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu pojištění členů výboru Odpověď na: pojištění členů výboru

#27851
Ladislav Laker
Host

Pane premek, co jste si odhlasovali, to platí. Zvýšili jste odměnu každému statutárovi o alikvotní částku pojistného odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce.

Protizákonné by bylo, kdyby SVJ porušovalo zákon o daních z příjmů a kdyby tyto částky nezapočítávalo do celkové roční odměny u každého člena výboru.

Nezapomeňte, že částka na toto pojistné není nákladem na správu domu. Mnoho SVJ se řídí podle § 1180 odst. 2 zákona:  “Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů (…) se rozvrhnou na každou jednotku stejně.” Tedy nákad na odměny statutárů se v těchto SVJ nerozúčtuje podle spoluvlastnických podílů na společných částech.