Odpověď na: pojištění členů výboru

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu pojištění členů výboru Odpověď na: pojištění členů výboru

#27835
Ladislav Laker
Host

Nejde o jakési “pojištění členů výboru”, ale o pojištění odpovědnosti člena statutárního orgánu.

Podle § 25 odst. 1 zákona o daních z příjmů platí, že za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat pojistné hrazené za člena statutárního orgánu a dalšího orgánu právnické osoby (…) z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou společnosti při výkonu funkce.

Z uvedeného mi plyne, že tyto výdaje nejsou způsobilými výdaji v hlavní činnosti SVJ – správě domu a pozemku. Nemohou tedy být hrazeny z příspěvků na správu domu.

Podle § 6 odst. 3 zákona o daních z příjmů platí, že pojistné hrazené právnickou osobou SVJ na rizikové pojištění statutára je jeho zdanitelným příjmem ze závislé činnosti u zaměstnavatele, neboť tyto částky “jsou vypláceny nebo připisovány k dobru anebo spočívají v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance nebo v jeho prospěch”.