Odpověď na: Jak dále postupovat když nám skončila nájemní smlouva a nemáme kam jit

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Jak dále postupovat když nám skončila nájemní smlouva a nemáme kam jit Odpověď na: Jak dále postupovat když nám skončila nájemní smlouva a nemáme kam jit

#27719
Ladislav Laker
Host

Pan Martin Černý uvedl v této starší diskusi nesprávnou informaci: “Pokud totiž v souladu s § 2285 OZ budete pokračovat v užívání bytu alespoň tři měsíce (…) nájem se automaticky prodlouží na původně stanovenou dobu”.

Protože stejná nepravdivá tvrzení se ve zdejších diskusích opakují, uvedu toto na pravou míru. Ve skutečnosti nedojde k žádnému “automatickému prodloužení nájmu”. Nelze prodloužit nájemní vztah, který bezpochyby zanikl uplynutím času uvedeného v nájemní smlouvě na dobu určitou. Zákon jasně hovoří o tom, že při splnění podmínek podle § 2285 nájem je znovu sjednán. Nejde tedy o žádné “prodloužení” stávající smlouvy, nýbrž o sjednání zcela nové smlouvy (se stejným obsahem), časově vymezené od okamžiku skončení původního nájmu na shodnou  dobu, avšak  maximálně na dva roky.

Nájem tedy není nepřetržitý. Původní nájemní smlouva byla ukončena a sjednala se nová smlouva se zpětnou účinností. To může být důležité při posuzování jiných práv a povinností nájemce i pronajímatele. Jestliže si například mimo nájemní smlouvu sjednali určité omezení  nebo naopak určitou výhodu pro nájemce, pak taková dohoda bez dalšího není mezi stranami vymahatelná po tom, co původní nájemní smlouva skončila.

Stejně tomu je při poskytování sociálních dávek (v poslední době byla aktuální dvojí změna právní úpravy, která obcím dala (a vzápětí odňala) pravomoc určit oblasti ve kterých nebyly poskytovány příspěvky na bydlení. Toto omezení dopadalo pouze na nájemní smlouvy sjednané po datu účinnosti nové právní úpravy. Nové sjednání nájemní smlouvy podle § 2285 je právě takovým případem, kdy nájemní smlouva byla ukončena a další smlouva byla následně sjednána. Dopadala na ni tedy nová právní úprava. Při pouhém prodloužení nájemní smlouvy by tomu bylo samozřejmě jinak.